Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

studia 1 stopnia (licencjackie)

59 ECTS, 968 godzin (32 h/tydzień), 6 egzaminów + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
 
Wstęp do archeologiiwykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki + ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin+rodzaj zaliczenia: na ocenę3+5
Zarys archeologii śródziemnomorskiejwykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki + ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin+rodzaj zaliczenia: na ocenę3+5
Zarys archeologii pradziejowejwykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki + ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin+rodzaj zaliczenia: na ocenę3+5
Metodyka badań wykopaliskowychćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę3
Nauki o człowiekuwykład liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki + ćwiczenia liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin+rodzaj zaliczenia: na ocenę2+2 
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN)wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin5
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3
Bezpieczeństwo i higiena pracywykład liczba zajęć: 4 godziny/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę0.5
Ochrona własności intelektualnejwykład liczba zajęć: 4 godziny/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę0.5
Wychowanie fizyczneliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę1
Ćwiczenia wykopaliskowe2 miesiąc (2 x liczba zajęć: 150 godzin/rok akademicki)rodzaj zaliczenia: na ocenę2x10


60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
 
blok I 
GŁÓWNY
Wykład blokowy Iwykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3
Ćwiczenia do bloku Ićwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin4
II blokWykład blokowy IIćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3
Ćwiczenia do bloku IIćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę5
III blokWykład blokowy IIIwykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3
Ćwiczenia do bloku IIIćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę5
Muzealnictwo, konserwatorstwo, 
popularyzacja archeologii
wykład liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki + ćwiczenia liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin+rodzaj zaliczenia: na ocenę2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin2
Fotografia i rysunek zabytkówćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę3
Łacinalektorat liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin4
Język nowożytnylektorat liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN)wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3
Wychowanie fizyczneliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę1
Ćwiczenia powierzchniowe1 tydzień ()rodzaj zaliczenia: na ocenę2
Ćwiczenia wykopaliskowe1 miesiąc (liczba zajęć: 150 godzin/rok akademicki)rodzaj zaliczenia: na ocenę10


60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
 
I proseminariumproseminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6
II proseminariumproseminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6
III proseminarium - licencjackieproseminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6
Nauki o środowiskukonwersatorium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin5
Przedmiot ogólnohumanistyczny: Etnologiawykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3
Zajęcia kierunkowe7 x rodzaj zaliczenia: na ocenę7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologakonwersatorium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę4
Język nowożytny na poziomie B2lektorat liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin4
Praca licencjacka8


rodzaj zaliczenia: egzamin przedmiot kończy się egzaminem

rodzaj zaliczenia: na ocenę przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę