Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Studia 2 stopnia (magisterskie)

Studia 2 stopnia (magisterskie)


60 ECTS, 615 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + ćwiczenia

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie zajęćpunkty ECTS

Seminarium I (magisterskie)

liczba zajęć: 45 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

7

Seminarium II (poboczne)

liczba zajęć: 45 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

7

Wykład monograficzny

4 × wykład liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

4 × rodzaj zaliczenia: egzamin

15

Historia archeologii

wykład liczba zajęć: 45 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: egzamin

6

Wykład ogólnouniwersytecki

wykład liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: egzamin

3

Ćwiczenia powierzchniowe

ćwiczenia liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

2

Ćwiczenia wykopaliskowe

2 miesiące 2xliczba zajęć: 150 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

20


60 ECTS, 285 godzin, 6 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie zajęćpunkty ECTS

Seminarium I (magisterskie)

liczba zajęć: 45 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

7

Seminarium II (poboczne)

liczba zajęć: 45 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

7

Wykład monograficzny

4 × wykład liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

4 × rodzaj zaliczenia: egzamin

15

Metodologia archeologii

wykład liczba zajęć: 45 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: egzamin

6

Wykład ogólnouniwersytecki

wykład liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: egzamin

3

Przygotowanie pracy magisterskiej + egzamin magisterski

21

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę