Zajęcia kierunkowe

UWAGA!Od roku akademickiego 2014/15 wygasa możliwość wybierania przez studentów studiów licencjackich zajęć z puli zajęć fakultatywnych (z programu I i II roku studiów magisterskich). Wyboru zajęć kierunkowych można dokonać tylko z poniższej listy

← powrót do planu zajęć roku III st. licencjackich

Zajęcia kierunkowe
 6 X liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6 X 2 ECTS
A. Bebel  

 

Archeobotaniczne know-how

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

środa 15:00 - 16:30, s. 0.29

    
V. Beliavets, A. Cieśliński, S. Wadyl
 Podlasie polskie i białoruskie od okresu wpływów rzymskich po wczesne średniowiecze. Objazd liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
M. Białowarczuk 
 Architektura i budownictwo neolituliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
K. Blusiewicz  
 Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 
    
R. Chowaniec  
 Kultura materialna Sycylii grecko-rzymskiejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
T. Dziurdzik   
 Cyfrowe źródła informacji w warsztacie archeologa liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
R. Fetner  
 Warsztaty osteologiczneliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowypierwsze spotkanie 6.10, godz. 9:45
    
A. Gręzak  
 Osteologia szczątków zwierzęcychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 13:15-14:45, s. 0.29
    
A. Łajtar  

 

Epigrafika grecka

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

wtorek 11:30-13:00, s. 1.10

    
E. Łukaszewicz  
 Archeologia kognitywna Homo sapiens we wczesnym średniowieczuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
A. Maciałowicz, M. Przeździecki, A. Grabarek  
 Źródłoznawstwo pradziejoweliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 11:30-13:00, s. 2.09
    
M. Nowakowska  
 Metodyka archeologii podwodnejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 16:45 - 18:15, s. 2.06A
    
G. Ochała  
 Język koptyjski dla początkujących

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

środa 15:00-16:30, s. 1.14
    
G. Ochała  
 Źródła pisane do historii Nubii od III w. p.n.e. do XIV w. n.e.liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 16:45 - 18:15, s. 1.14
    
M. Olszewski  
 Południowa Francja i jej zabytki w okresie grecko-rzymskim. Objazdliczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki+liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni
    
T. Płóciennik  

 

Język grecki dla początkujących

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

wtorek 15:00 - 16:30, s. 2.07

    
T. Płóciennik  

 

Łacina ‒ kontynuacja

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

poniedziałek 16:45-18:15, s. 2.06
    
M. Przeździecki M., W. Więckowski  
 Świat neandertalczyka – środowisko, biologia, kulturaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 11:30 - 13:00, s.2.07
    
M. Różańska-Kardaś  
 Azja Środkowa po podboju arabskim. Historia, sztuka i architektura do XIII wiekuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
A. Smogorzewska  
 Ceramika na Bliskim Wschodzie – tradycje i technologieliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 15:00 - 16:30, s. 2.11
    
M. Sobczyk  

 

Wyspa Wielkanocna, od mitologii do archeologii

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 

    
A. Sołtysiak  

 

Tafonomia szczątków ludzkich w archeologii

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

wtorek 9:45 - 11:15, s. 0.26

    
M. Starski  

 

Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

środa 9:45-11:15, s. 0.36

    
M. Wagner  

 

Tam, gdzie urodził się Zaratustra, archeologia Azji Środkowej we wczesnej epoce żelaza

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 
    
M. Wagner  
 Szkło archeologiczne i jego opracowanieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
    
D. Woronko
  

 

Geoarcheologia

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

czwartek 9:45 - 11:15, s. 2.06A

    
J. Żelazowski  

 

Epigrafika łacińska i archeologii - również dla studentów Instytutu Historycznego

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

wtorek 11:30 - 13:00, s. 2.06A

    
M. Żuchowska  
 Archeologia Jedwabnego Szlaku liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 15:00-16:30, s. 1.10

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE