Wykłady ogólnouniwersyteckie — propozycje IA UW

M. Barwik
 Dzieje i kultura Egiptuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 11:30-13:00, s. 2.09
    
A. Bursche, P. Jaworski
 

Numizmatyka antyczna i barbarzyńska

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

środa 13:15-14:45, s. 2.09

    
R. Ciołek  
 Antyczne mass media: symbol i władza na monetachliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiponiedziałek 11:30-13:00, s. 1.18
A. Łajtar
 Historia i kultura Nubii chrześcijańskiejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
A. Łukaszewicz  
 Aleksandria i Rzym: spotkanie dwóch światówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowywtorek 15:00-16:30, s. 2.06
A. Maciałowicz  
 Archeologia mody Barbarzyńców. Epoka żelaza w świetle analizy stroju i stylistyki ozdóbliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiponiedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
I. Modrzewska-Pianetti  
 Wraki Morza Śródziemnego a handel antycznyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickipiątek 9:45-11:15, s. 2.06
A. Niwiński  
 Archeologia skalna: polskie badania w Klifie w Deir El-Bahari (Egipt)liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
A. Niwiński  
 Religia starożytnego Egiptu Iliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
T. Nowakiewicz  
 Bagna Bałtów i inne osobliwości Północyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 15:00-16:30, s. 1.18
M. Olszewski  
 Archeologia i sztuka Afryki Północnej: Miasta rzymskie w Afryce Północnej –Tunezjaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowywtorek 15:00-16:30, s. 1.18
T. Scholl  
 Kultura materialna starożytnej Grecjiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
F. Stępniowski  
 Piśmiennictwo i literatura Starożytnego Wschoduliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 11:30-13:00, s. 2.06
B. Tuszyńska  
 Epigrafika majów w COME - kurs internetowy w j. angielskim kurs internetowy
S. Wadyl  
 Ziemie pruskie od Wulfstana do podboju krzyżackiegoliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
W. Więckowski  
 Archeologia i antropologia śmierciliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyponiedziałek 11:30-13:00, s. 2.10
J. Wołoszyn  
 Archeologia kognitywna czyli co sobie oni myśleliliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
M. Ziółkowski  
 Szaman, kapłan, Święty Król: wybrane zagadnienia z antropologii religiiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyponiedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
J. Żelazowski  
 Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiczwartek 9:45-11:15, IHS s. 105

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE