Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

- Tom I

<<< powrót


Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu


Spis Treści

Ryszard Feliks Mazurowski

O potrzebie edycji serii wydawniczej „Studia i materiały do badań nad neolitem

i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu”

 

Joanna Gawrońska, Marcin Białowarczuk

Kultura amfor kulistych na Nizinie Północnomazowieckiej

Globular Amphora Culture on North-Masovian Lowland (summary)

 

Dariusz Manasterski, Katarzyna Januszek

Obiekt mieszkalny ludności kultury trzcinieckiej z Raszyna koło Warszawy

A housing structure of Trzciniec Culture people from Raszyn

near Warsaw (summary)

 

Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski

Obozowisko ludności kultury trzcinieckiej z Reguł koło Warszawy

Trzciniec Culture people camp from Reguły near Warsaw (summary)

 

Dariusz Manasterski, Katarzyna Januszek

Ślady osadnictwa paraneolitycznego i wczesnobrązowego na stanowisku 12

w Skrzeszewie, gm. Wieliszew

Remains of Para-Neolithic and Early Bronze Age settlements at site 12

in Skrzeszew, Wieliszew municipality (summary)

 

Sylwia Domaradzka, Bartosz Józwiak

Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowiska nr 37w Warszawie

– Białołęce przy ul. Zdziarskiej

Neolithic and Early Bronze Age materials from site 37 in Warsaw

– Białołęka, Zdziarska Street (summary)

 

Katarzyna Januszek

Materiały krzemienne z wielokulturowego stanowiska

w Warszawie – Białołęce przy ul. Zdziarskiej

Flint material from a multi-cultural site in Warsaw – Białołęka,

Zdziarska Street (summary)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę