Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

- Tom II

<<< powrót


Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu


Spis Treści

 

Joanna Gawrońska, Agnieszka Matuszewska, Michał Przeździecki

Grób skrzynkowy w Kleszewie, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie, na tle

osadnictwa kultury amfor kulistych na Wysoczyźnie Ciechanowskiej

Cist grave in Kleszewo, Pułtysk municipality, Masovian Voivodeship,

against the background of settlement activities of Globular Amphora

Culture in Ciechanowska Upland (summary)

 

Sylwia Domaradzka

Materiały ceramiczne kultury niemeńskiej ze stanowiska I w Piankach,

gm. Zbójna, woj. Podlaskie

The Neman Culture pottery recovered from site I in Pianki, Zbójna municipality,

Podlaskie Voivodeship (summary)

 

Adam Wawrusiewicz

Osadnictwo społeczności kultury niemeńskiej w Jeronikach, stanowisko 2,

gm. Choroszcz w województwie podlaskim

Settlement of the Neman Culture community in Jeroniki, site 2,

Choroszcz municipality, Podlaskie Voivodeship (summary)

 

Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz

Materiały kultury mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Polesiu, woj. łódzkie

The Mierzanowice Culture materials discovered at site 1 in Polesie,

Łódź Voivodeship (summary)

 

Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski

Obiekt obrzędowy – depozyt przedmiotów symboliczno - użytkowych społeczności

z wczesnej epoki brązu w Skrzeszewie, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie 115

Ritual facility – early Bronze Age deposit of symbolic and functional objects

in Skrzeszew, Wieliszew municipality, Masovian Voivodeship (summary)

 

aneks 1. Maria Michniewicz

Wyniki ekspertyzy botanicznej próbki organicznej ze stanowiska nr AZP 52-65/49

w Skrzeszewie, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, wykop 2, obiekt 1.

 

aneks 2. Zdzisław Hensel, Paweł Gan.

Metalowy przedmiot z obiektu nr 1 w Skrzeszowie, woj. mazowieckie.

Analiza archeometryczna

 

Artur Grabarek

Ślady osadnictwa społeczności kultury trzcinieckiej odkryte na stanowiskach

1 i 56 w Adamowie, gm. Grodzisk Mazowiecki

Remains of settlement activity of the Trzciniec Culture community discovered

at site 1and 56 in Adamów, Grodzisk Mazowiecki municipality (summary)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę