Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Katarzyna Żebrowska

mgr Katarzyna Żebrowska

Doktorantka/PhD student


Pokój/Room: 3.14

email address: zebrowska_katarzyna@wp.pl

Profil/Profile: https://uw.academia.edu/KatarzynaŻebrowska 


Zainteresowania: kontakty italsko-egejskie w epoce brązu, archeologia egejska, archeologia prehistorycznej Sycylii, prehsitoryczna architektura grobowa, archeologia krajobrazu, produkcja i technologia włókiennicza Sycylii epoki brązu, archeologia eksperymentalna.

Research interests: the Italo-Aegean relations in the Bronze Age, archaeology of prehistoric Sicily, Aegean archaeology, prehistoric funerary architecture, landscape archaeology, Bronze Age Sicilian textile technology and production, experimental archaeology.


Projekt naukowy: "Sycylijskie narzędzia włókiennicze z epoki brązu: opracowanie zabytków i studia porównawcze nad ich funkcjonalnością"

Finansowany z grantu NCN (konkurs Preludium 11, nr projektu 2016/21/N/HS3/02926)

Okres trwania projektu: 02.2017-02.2019

Opiekun naukowy projektu: prof. Pietro Maria Militello (Uniwersytet w Katanii, Włochy)

Research project: "Sicilian Textile Tools from the Bronze Age: Examination of Finds and Comparative Studies on Their Functionality"

Granted by the Polish National Science Centre (Preludium 11, project number 2016/21/N/HS3/02926)

Project's duration: 02.2017-02.2019

Project's supervisor: prof. Pietro Maria Militello (University of Catania, Italy)

-> Strona projektu/Project's page: STTBA


2018


SYMPOZJUM EGEJSKIE. 6TH CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY_CONFERENCE PROGRAMME


SYMPOZJUM EGEJSKIE. 6TH CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY_BOOK OF ABSTRACTS

2017


CALL FOR PAPERS for "THE 6TH CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY" organized by the Department of Aegean Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw, which will take place on June 14th-15th, 2018 (Thursday-Friday) at University of Warsaw, Poland.

Please find the details of the CFP and the Application Form under the links below:


6AEG_Call for Papers


6AEG_Application FormCALL FOR PAPERS for "THE 5TH YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY" organized by the Department of Aegean Archaeology, Institute of Aechaeology, University of Warsaw, which will take place on June 1st and 2nd, 2017 (Thursday-Friday) at the Institute of Aechaeology, University of Warsaw, Poland.

Details in the file: 5Aegean_CFP


5 Aegean Conference_BOOK OF ABSTRACTS


5 Aegean Conference_PROGRAM


2016


CALL FOR PAPERS for THE 4th STUDENTS' AND YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAELOGY organized by the Department of Aegean Archaeology, Institute of Aechaeology, University of Warsaw, and the Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań, which will take place on April 7th and 8th, 2016 (Thursday-Friday) at the Archaeological Museum in Poznań, Poland.

Details in the file: 4Aegean_Call for Papers


2015


Zakład Archeologii Egejskiej IA UW ma przyjemność zaprosić na wykład pt. Flotation at a Bronze Age Mediterranean Site”, który wygłosi pani mgr Carissa Nicholson z University of Florida, członkini misji wykopaliskowej w minojskim mieście Gournia na Krecie. Wykład odbędzie się w środę (22.04) w sali 2.10 (I p.) IA UW o godz. 11:30. Serdecznie zapraszamy!CALL FOR PAPERS for THE 3rd YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAELOGY which will take place on April 24th, 2015 (Friday) at the Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland.

Details in the file: THE 3rd AEGEAN CONFERENCE


THE 3rd AEGEAN CONFERENCE_BOOK OF ABSTRACTS


THE 3rd AEGEAN CONFERENCE_PROGRAM


2014

"Book of Abstracts" for the Second Student's Conference in Aegean Archaeology / April 25, 2014 / Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland Book of Abstracts II SKNAE 25.04.2014

 

Dnia 24.04.2014 (czwartek) w sali 2.10 w IA UW o godz. 11.30 wykład pt.: "Understanding Ancient Warfare with the aid of Living History reconstructions" wygłosi pan Stefanos Skarmintzos. Zapraszamy! S.Skarmintzos PLAN WYKŁADU 24.04.2014


Program II Studenckiej Konferencji Naukowej Archeologii Egejskiej, 25.04.2014, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski / Program of The Second Students' Conference in Aegean Archaeology, 25.04.2014, Institute of Archaeology, University of Warsaw  II SKNAE PROGRAM


Lista posterów Sesji Posterowej towrzyszącej II Studenckiej Konferencji Naukowej Archeologii Egejskiej / The list of posters for the Poster Session of The Second Students' Conference in aegean Archaeology II SKNAE POSTER SESSION

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę