Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

- Tom IV

<<< powrót


Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu


SPIS TREŚCI

 

JERZY LIBERA

Zabytki kamienne z otuliny Poleskiego Parku Narodowego (przyczynek do badań prahistorii centralnej części Polesia Podlaskiego: Wiązowiec)

New stone artifacts from the Polesia National Park buffer zone (a contribution to the research on the prehistory of the central part of the Podlachia Polesia: Wiązowiec) (abstract)

 

DARIUSZ MANASTERSKI

Mazowiecka ceramika z przełomu neolitu i epoki brązu ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

 Mazovian pottery from the turn of the Neolithic and the Bronze Age in the collection of the State Archaeological Museum in Warsaw (abstract)

 

DARIUSZ MANASTERSKI

Od „Linina” do „Trzcińca” – wpływ i ewolucja “pucharowej” stylistyki dekoracji naczyń jako przyczynek do badań nad kształtowaniem się społeczności wczesnej epoki brązu na Mazowszu i w Polsce Północno-Wschodniej

From "Linin" to "Trzciniec" - influence and evolution of the "Bell Beaker" style of vessel decoration as a contribution to the development of the Early Bronze Age communities in Mazovia and North-Eastern Poland (abstract)

 

KATARZYNA JANUSZEK, MARCIN BIAŁOWARCZUK

Potencjalne metody pozyskiwania lokalnych surowców krzemiennych przez społeczności końca neolitu i początku epoki brązu na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie

Possible methods of obtaining local raw flint materials by the communities of the Late Neolithic and Early Bronze Age at sites 3 and 6 in Supraśl, Podlachian Voivodeship (abstract)

 

ADAM WAWRUSIEWICZ, MIECZYSŁAW BIENIA

Materiały z wczesnej i starszej epoki brązu na stanowisku 6 w Żółtkach, woj. podlaskie

Early and Older Bronze Age materials at site 6 in Żółtki, Podlachian Voivodeship

(abstract)

 

MARIUSZ KOWALEWSKI

Krzemienne siekiery dwuścienne z Niżu Polskiego odkryte w kontekście materiałów „trzcinieckich” i „łużyckich”

Bifacial flint axes from the Polish Plain discovered in the context of “Trzciniec culture” and “Lusatian culture” materials (abstract)

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę