Zakłady - Zakład Archeologii Egejskiej

<< powrót


Zakład Archeologii Egejskiej - Department of Aegean Archaeology

Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 814 pok. 3.14.

e-mail: egea@uw.edu.pl

Kierownik:
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Zainteresowania: archeologia egejska, obyczaje grzebalne

Dyżury: w sierpniu i wrześniu dyżur we środy 11.30-13.00.
Będę nieobecny 4-8 i 19-22 września.

 

Pracownicy:

  Dr Marta Guzowska

Zainteresowania: archeologia egejska, archeologia starożytnej Grecji,
historia archeologii

Dyżury: Urlop


Dr Małgorzata Siennicka

Zainteresowania: archeologia Grecji lądowej w epoce brązu

Dyżury: Urlop naukowy - 2013-2014 - stypendium Marie Curie w Centre for Textile Research


Dr Agata Ulanowska

Zainteresowania: archeologia egejska, Kreta minojska, produkcja włókiennicza w Egei w epoce brązu, archeologia eksperymentalna

e-mail: a.ulanowska@uw.edu.pl

profil:https://pan-pl.academia.edu/AgataUlanowska

projekt:  Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu - badania porównawcze egejskich technik tkackich

Dyżury: urlop naukowy - 1.10.2015-30.09.2017 - staż podoktorski FUGA w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami IAiE PAN w Łodzi. Projekt "PRODUKCJA WŁÓKIENNICZA W GRECJI EPOKI BRĄZU - BADANIA PORÓWNAWCZE EGEJSKICH TECHNIKI TKACKICH"


Doktoranci

obecni:

mgr Kinga Bigoraj

mgr Katarzyna Żebrowska

wypromowani: 
dr Katarzyna LaszczakKonferencje

Call for Papers for THE 5TH YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY, 1-2 June 2017, Warsaw, Poland


The 5th Aegean Conference_PROGRAM


The 5th Aegean Conference_BOOK OF ABSTRACTS


Call for Papers. DYNAMICS AND ORGANISATION OF TEXTILE PRODUCTION IN PAST SOCIETIES IN EUROPE AND THE MEDITERRANEAN, Łódź, 21-22 June, 2017


Program


Call for Papers. THE 4th STUDENTS’ AND YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAELOGY


Call for Papers. THE 3rd YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAELOGY


THE 3rd AEGEAN CONFERENCE_BOOK OF ABSTRACTS


THE 3rd AEGEAN CONFERENCE_PRELIMINARY PROGRAM


Siennicka M., Ulanowska A., Rahmstorf L. 2015, Textiles in a social context. Textile production in Europe and the Mediterranean in the 4th and 3rd millennia BCE (Session report), TEA 43, 41-44


Publikacje

Syndesmoi 5

Syndesmoi 5

Syndesmoi 5: International Course in Archaeology. “Papers in Mediterranean Archaeology”, edited by Marianna Figuera and Katarzyna Żebrowska, is dedicated to the scientific activity and interests developed by former participants of the International Course organized by the University of Catania (Italy), which since 2009 has involved also the University of Warsaw (Poland). It contains several articles related to the Bronze Age and Ancient Aegean. The volume has been published in 2016 in the Italian Syndesmoi series. 

Syndesmoi 5 can be downloaded from here: Syndesmoi 5


Syndesmoi 4

Syndesmoi 4

The proceedings of the 2nd Aegean Conference, organized by the Department of Aegean Archaeology, have been published in 2016 in the Italian Syndesmoi series as "Sympozjum Egejskie. Proceedings of The 2nd Students’ Conference in Aegean Archaeology: Methods – Researches – Perspective, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland, April 25th, 2014". The volume was edited by Pietro Militello and Katarzyna Żebrowska.

Syndesmoi 4 can be downloaded from here: Syndesmoi 4


Warsztaty

Autor: A. Ulanowska

“Aegean Bronze Age Textile Techniques – Spinning and Weaving. 3rd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw”, 13-17 June, 2016, ogłoszenie


"Aegean Bronze Age Textile Production Techniques - Spinning and Weaving", 2nd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw, 15-19 June 2015, sprawozdanie


"Aegean Bronze Age Textile Production Techniques - Spinning and Weaving", 2nd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw, 15-19 June 2015, program


AEGEAN BRONZE AGE TEXTILE PRODUCTION TECHNIQUES - SPINNING AND WEAVING. 1ST EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY WORKSHOP IN WARSAW, więcej…


Egejskie techniki tkackie w epoce brązu

 Egejskie techniki tkackie stały się przedmiotem badań prowadzonych przez Agatę Ulanowską. Ich elementem są testy archeologii eksperymentalnej, w głównej mierze przeprowadzane wraz ze studentami w ramach cyklicznie prowadzonych zajęć dydaktycznych powięconych włókiennictwu egejskiemu.

W czasie testów posługujemy się odtworzonymi przez studentów kopiami narzędzi włókienniczych z epoki brązu: przęślikami i ciężarkami tkackimi.

Do testów służą dwa krosna ciężarkowe, których budowa wzorowana jest na krosnach skandynawskich. Ponadto wykorzystywane są różne typy krosien do krajek (bardko, tabliczki) oraz ramy tkackie. Celem testów jest przede wszystkim poznanie podstawowych technik tkackich, jakie znane były w Egei w epoce brązu od strony praktycznego know-how. Ponadto ocenie badawczej poddawane są wszystkie prace związane z tkaniem, począwszy od snowania, na zakańczaniu tkanin skończywszy. Szczególną uwagę poświęcamy kwestii czasochłonności poszczególnych prac oraz poziomu koniecznej koncentracji. Wykonywane w ramach testów tkaniny opisywane są na specjalnych kartach dokumentacyjnych, przygotowanych osobno dla każdej techniki tkackiej. Mamy nadzieję, że zebrane w ten sposób obserwacje pozwolą nam lepiej zrozumieć organizację tkactwa w przeszłości i odpowiedzieć na pytanie czy, i przy jakich technikach, tkanie mogło być z dzielone innymi obowiązkami, jak opieka nad dziećmi, czy przygotowywanie posiłków.

Więcej informacji na temat tkactwa eksperymentalnego znaleźć można na blogu SKN Mare Nostrum http://sknmarenostrum.blogspot.com/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/zaeiauw 

                                                                                Agata Ulanowska

Bardko

Bardko

Autor: A. Ulanowska

Ciężarki dyskoidalne

Ciężarki dyskoidalne

Autor: K. Żebrowska

Krosna ciężarkowe

Krosna ciężarkowe

Autor: A. Ulanowska


Materiały dla studentów

Podręcznik archeologii egejskiej

Mapy do podręcznika w Google Maps


Praca magisterska/licencjacka - jak się ją pisze i jak się jej nie pisze


Chronologia względna okresu wczesnohelladzkiego


System chronologii względnej Krety


Problem Knossos


Zniszczenia i katastrofy na Krecie


Datowanie wybuchu Santorynu


Chronologia Krety po przedatowaniu Santorynu


Periodyzacja Grecji klasycznej

-------------------------------------

Mapy do wykładu z Grecji klasycznej

Poniżej link do map otwierających się w Google Maps. Są to te same mapy, z których korzystamy w czasie wykładu i z nim związane.

Link do map

--------------------------------------


Technika ceramiki czarno-/czerwonofigurowej


Krepidoma, stylobat, stereobat

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE