KONFERENCJE


Ogólnopolska konferencja 'Archeologia włókiennictwa w Polsce - nowe badania, nowi badacze', 27-28 marca 2018 r., Warszawa

 

Organizatorki: Agata Ulanowska (IA UW), Magdalena Woźniak (IKSiO PAN), Marta Żuchowska (IA UW)

 

Celem konferencji jest przedstawienie przekroju badań, jakie podejmowane są obecnie przez polskich badaczy nad szeroko rozumianą archeologią włókiennictwa. Uczestnikami konferencji są osoby zajmujące się analizą tekstyliów archeologicznych i ich odcisków, problemami konserwacji wyrobów tekstylnych, narzędziami włókienniczymi i ich funkcjonalnością, organizacją produkcji włókienniczej, 'tekstylną archeologią eksperymentalną', czy archeologią włókiennictwa w dydaktyce akademickiej, a także osoby, które zajmują się tekstyliami okazjonalnie, na skutek odkryć pozostałości tekstyliów lub narzędzi włókienniczych na badanych przez nie stanowiskach. Organizatorki mają nadzieję, że formuła spotkania umożliwi nam lepszą orientację w spektrum podejmowanych obecnie tematów badawczych i realizowanych projektów, oraz na indywidualną wymianę doświadczeń.


Program konferencji i książka abstraktów do pobrania

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE