Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

<< powrót


Wczesne średniowiecze

Wczesne średniowiecze

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Adres:
  Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 821, 55 22 822, 
  pok. 3.21, 3.21a.


Kierownik:

Doc. dr Wojciech Wróblewski (archeologia pogranicza Słowian Wschodnich i Zachodnich, archeologia obszarów nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu) Bibliografia prac


Pracownicy:

Prof. dr hab. Andrzej Buko (archeologia Europy wczesnośredniowiecznej, 
ceramologia) Bibliografia prac

Dr hab. Joanna Kalaga (archeologia Polski wczesnośredniowiecznej) 

Dr  Ewa Marczak (archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, metody 
komputerowe w archeologii) Bibliografia prac

Dr Tomasz Nowakiewicz (archeologia wczesnego średniowiecza) Bibliografia prac

Dr Dariusz Błaszczyk

Dyżury

dr Dariusz Błaszczyk

czwartek: godz. 11.00-13.00

 

prof. dr hab. Andrzej Buko
środa: godz. 13.30-16.00dr hab. Joanna Kalaga

poniedziałek: godz. 13.00-15.00

środa:       godz. 11.00-13.00dr Ewa Marczak-Łukaszewicz

wtorek: 10.00-12.00

czwartek:       15.00-17.00


dr Tomasz Nowakiewicz

środa:     13.00 - 14.00

czwartek: 13.00 - 15.00


doc. dr Wojciech Wróblewski

czwartek: 13.30 - 16.00
Opis działalności:

Przedmiotem badań naukowych i dydaktyki Zakładu jest archeologia społeczności zamieszkujących ziemie polskie i Europę w okresie pomiędzy VI a połową XIII w. Szczególne miejsce w naszych pracach zajmują kwestie dotyczące obrządku pogrzebowego (dr hab. Joanna Kalaga), archeologia pogranicza Słowian Wschodnich i Zachodnich we wczesnym średniowieczu oraz obszarów nadbałtyckich (dr W. Wróblewski), osadnictwo pruskie okresu wczesnego średniowiecza (mgr T. Nowakiewicz), osadnictwo ziem polskich doby plemiennej (mgr E. Marczak) oraz procesy formowania struktur protopaństwowych i wczesnopaństwowych wczesnośredniowiecznej Europy (prof. A. Buko). W przedmiotowych kwestiach pracownicy Zakładu prowadzą studia źródłowe i badania wykopaliskowe, współpracując z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.


Projekty badawcze pracowników Zakładu:
 Prof. dr hab. Andrzej Buko:
1. Pogranicza etniczne i kulturowe we wczesnym średniowieczu (temat realizowany we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN). Udział w pracach terenowych prowadzonych z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i we współpracy z archeologami chełmskimi, ukraińskimi i z krajów Zachodniej Europy, tworzy dogodną platformę badania kultur pogranicza w kontekście formowania się państwowości polskiej i ruskiej, a studentom zapewnia możliwość odbywania dobrze zorganizowanych i atrakcyjnych letnich ćwiczeń terenowych. Unikatowe znaczenie mają w tym kontekście stanowiska archeologiczne, oraz struktury, obiekty i znaleziska o wyrazistych cechach różnych kultur: należących do rzymskiego Zachodu oraz cywilizacji rusko-bizantyjskiej. Przedmiotowe prace koncentrują się na ziemi chełmskiej.

dr Ewa Marczak
1. Polska plemienna i pogańska. Zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza w Podebłociu, gm. Trojanów, woj. mazowieckie (badania powierzchniowe, wykopaliskowe i opracowywanie materiałów z sześciu stanowisk archeologicznych).
2. Pogranicze mazowiecko-pruskie. Zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza w Truszkach Zalesiu, gm. Kolno, woj. podlaskie (badania powierzchniowe, wykopaliskowe i opracowywanie materiałów z czterech stanowisk archeologicznych).
3. Grant KBN nr 1 HO1G06213 pt. „ Tabliczki z Podebłocia. Interpretacja napisów, ustalenie proweniencji i chronologii”. Realizacja projektu: 1998-2001 r. 


Badania archeologiczne


Bezławki - wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie


Chełm - badania w mieście średniowiecznym


Podebłocie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza


Stołpie - wczesnośredniowieczna wieża mieszkalna


Truszki-Zalesie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza

 

 

KONFERENCJE 2014

 

CALL FOR PAPERS
20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists
Istanbul, Turkey 10th - 14th  September 2014

Theme: T06 Retrieving and interpreting the archaeological record

 

Session title: TO6S017 Elite burials in prehistoric and early medieval Europe

Contact: d.blaszczyk@uw.edu.pl

Cemeteries and burials provide one of the most important sources for social archaeology. The disposal of the dead tells us much about society and about how people perceived themselves and their world. The treatment of the dead depends on various factors, including the social position occupied by the deceased. For ages prominent members of a particular society or community have been often buried in a special way to manifest their social position.

This session aims to present, discuss and compare various traditions of elite burials from different European territories spanning from prehistoric times till the Middle Ages. We are going to explore their social, political and symbolic meaning taking into consideration their origins, chronology, location, construction, deposited grave goods, etc. We are also going to consider if use of new developments in bioarchaeology such as stress markers, DNA, trace elements and stable isotopes analyses could help in investigating biological condition as well as social and ethnic affiliation of individuals buried in them. Last but not least, we also would like to discuss the problems of the excavation and publication of sites with elite burials. Papers addressing one or all of these issues are welcomed. 

Paper and poster proposals can be submitted through the on-line form at the conference website: https://www.eaa2014istanbul.org/site.
Deadline for submission is 27th  January 2014
 
See you in Istanbul,

Darek Błaszczyk (Department of Archaeology, University of Warsaw, Poland),

Monika Elečkova (Department of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),

Samuel Španihel (Department of Archaeology and Museology, Masaryk University in Brno, The Czech Republic).

 

 

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE