Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Novae - osiedle przyobozowe (canabae), kierownik badań: dr A. Tomas


Zasięg osiedla przyobozowego w Novae

Zasięg osiedla przyobozowego w Novae

Autor: Agnieszka Tomas

W roku 2010 ruszyły przygotowania do projektu, którego celem jest odtworzenie sieci osadniczej wokół rzymskiego obozu legionowego w Novae. W roku 2011 do projektu przyłączyła się grupa studentów i absolwentów IAUW działająca dotychczas w SKN Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej „Wod.o.Lot” - mgr Piotr Wroniecki (Przewodniczący SKN), Michał Pisz (Kierownik Projektu studenckiego), Marcin Jaworski oraz Joanna Balcerzak. Uczestnicy Projektu wykonali serię prób z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w celu doboru metod badawczych. Próby wypadły bardzo pomyślnie, choć nie bez poświęceń, związanych m.in. z koniecznością uporania się z bujną roślinnością. So to pierwsze badania w Novae z użyciem nowoczesnego sprzętu do badań geofizycznych, oraz pierwsze regularne badania nieinwazyjne na terenie canabae.

Canabae na południe od murów miasta

Canabae na południe od murów miasta

Autor: Agnieszka Tomas

Canabae na południe od murów obozu

Canabae na południe od murów obozu

Autor: Agnieszka Tomas

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Nauki w marcu 2012 r. rozpoczęliśmy projekt zatytułowany "Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod prospekcji terenowej". Przedmiotem badań jest osadnictwo cywilne przy obozie legionowym od I-III w. n.e. oraz część późnoantycznego miasta połozona w obrębie tzw. poszerzenia wschodniego, czyli drugiego pierścienia murów wybudowanego najprawdopodobniej w 2 poł. III w. W okresie późnoantycznym teren przylegający bezpośrednio do murów obozu był integralną częścią miasta.

Przygotowania do zdjęć z balona, 2011 r.

Przygotowania do zdjęć z balona, 2011 r.

Autor: Agnieszka Tomas

Przyjemne chwile w czasie przerw w pracy, 2011 r.

Przyjemne chwile w czasie przerw w pracy, 2011 r.

Autor: Agnieszka Tomas


W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania geofizyczne z użyciem gradiometru i magnetometru cezowego ze stacją GPS RTK, odtworzony zostanie trójwymiarowy model terenu, a także wykonana zostanie seria zdjęć z powietrza. Obszar badań obejmuje teren cywilnego osiedla przyobozowego (canabae), ale w dalszej perspektywie zapewne obejmie także osiedle położone ok. 2 km na wschód od fortecy w m. Ostrite Mogili (vicus) oraz mniejsze punkty osadnicze (m.in. willę na południe od Novae). Jednocześnie opublikowane dotychczas materiały pochodzące najprawdopodobniej z tych osiedli i cmentarzysk (znaleziska luźne, inskrypcje) oraz obiekty infrastruktury zostały skatalogowane i zadokumentowane ponownie, m.in. fotograficznie. Dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2012 przeprowadzono także kwerendę muzealną, która pozwoliła uzupełnić katalog o publikowane i niepublikowane zabytki przechowywane w Muzeum Historycznym w Swisztowie i w Sofii.


Obszar na południe od obozu objęty badaniami nieinwazyjnymi

Obszar na południe od obozu objęty badaniami nieinwazyjnymi

Autor: Agnieszka Tomas

Badania z użyciem wykrywaczy metali

Badania z użyciem wykrywaczy metali

Autor: Agnieszka Tomas

Przygotowania do zdjęć z powietrza

Przygotowania do zdjęć z powietrza

Autor: Agnieszka Tomas

Willa po zachodniej stronie obozu. Badania bułgarskie

Willa po zachodniej stronie obozu. Badania bułgarskie

Autor: J. Balcerzak, M. PiszWięcej informacji o przebiegu badań na stronach

http://www.provinces.uw.edu.pl/nieinwazyjne.html

http://canabaenovae.wordpress.com/

http://wodolot.wordpress.com/2012/04/12/novae-nieinwazyjne-badania-osadnictwa-antycznego-przy-obozie-rzymskim-z-uczestnictwem-czlonkow-wod-o-lotu/

Zanim wybierzecie się z nami na badania, zapoznajcie się ze stanowiskiem

http://www.provinces.uw.edu.pl/novae.html

http://wodolot.wordpress.com/2011/09/23/novae-rzymski-oboz-legionowy-nad-dunajem/

Zapraszamy na Facebook

https://www.facebook.com/NovaeIAUW?ref=tn_tnmn

Novae. Widok na szpital i principia

Novae. Widok na szpital i principia

Autor: J. Balcerzak, M. Pisz

Perspektywy wyglądaja bardzo optymistycznie

Perspektywy wyglądaja bardzo optymistycznie

Autor: Marcin Jaworski

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę