dr hab. prof. UW Jerzy Miziołek

Imię i nazwisko:dr hab. prof UW
Jerzy Miziołek
Adres:Pałac Tyszkiewiczów, pokój B14
Numer pokoju:3.15
Telefon:(0-22) 55 22 815, 55 21 523
e-mail:jerzymiziolek@wp.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE