Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr hab. Renata CIOŁEK

Renata Ciołek

Renata Ciołek

Kierownik Pracowni Numizmatycznej

Pracownik Zakładu Historii Kultury Materialnej Antyku

............................................................................

na temat projektu NCN Obieg monetarny w Mezji i Illirii. Casus znalezisk z Novae i Risan tu: 

http://iliriacoins.uw.edu.pl

 

Imię i nazwisko:dr hab.
Renata Joanna Ciołek
Numer pokoju:3.20
Telefon:22 55 22 820
Fax:22 55 22 801
e-mail:renataciolek@uw.edu.pl

.........................................................................................................

Dyżury    semestr zimowy 2018/2019

poniedziałek 11.15-12.15

środa 11.15-13.15 

DYDAKTYKA w roku akademickim 2018/2019:

tematyka wykładów i wymagania do egzaminów: USOS lub zakładka: Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

1. Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu - seminarium magisterskie/doktoranckie, 60 godz., pon. 8.00-9.30, s. 2.06

2. Antyczne Bałkany  wykład MON., 60 godz., pon. 9.45-11.15, s. 206

3. Mass media w starożytnej Gracji  wykład OG-UN, 30 godz., środa 9.30-11.15, s. 2.06 (semestr ZIMOWY)

4. Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich - wykład OG-IN, 60 godzin, środa 13.15-14.45, s. 206

3. Mass media w starożytnym Rzymie  wykład OG-UN, 30 godz., środa 9.30-11.15, s. 2.06 (semestr LETNI)

 ............................................................................................................................

 

                                                         CURRICULUM VITAE
BIBLIOGRAFIA


specjalizacja: numizmatyka starożytnej Grecji i Rzymu

tematyka badawcza: importy rzymskie w Barbaricum, architektura starożytnego Rzymu, historia Ilirii, znaleziska monet antycznych w Europie, mennictwo antyczne na Bałkanach, w tym szczególnie mennictwo iliryjskie


Wykształcenie:
1986-1990
   Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki, Łuków
1991-1996   Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, magisterium
06.1996       obrona pracy magisterskiej
2000-2002   Uniwersytet Warszawski, Wydz.Historyczny, Studium Doktoranckie

12.2002       obrona pracy doktorskiej
11.2011       Uniwersytet Warszawski, kolokwium habilitacyjne


Zatrudnienie:

1992-1993 Szk. Podstawowa nr 63 Warszawa, nauczyciel j.niemieckiego

1996-1998 Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa, asystent muzealny
od 10.2003 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt (od 2011 z habilitacją)

 

Stypendia naukowe:
09.–11.1996   stypendium Vorgeschichtliches Seminar der Philipps Universität, Marburg
09.1997         stypendium International Numismatic Comission, Berlin
1998-1999   roczne stypendium promotorskie Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), na J.-W. Goethe Universität, Frankfurt a.M.

07-09.1999    Deutsches Archäologisches Institut, Berlin

10.2001         Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt am Main

09.2003         stypendium International Numismatic Comission, Madryt
12.2003         stypendium Eberhard Karls Universität, Tübingen
01-04.2004    stypendium Mellon Research Fellowships, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
12.2004         stypendium Partnerschaft, J. Gutenberg Universität, Mainz
12.2005         stypendium Partnerschaft, J. Gutenberg Universität, Mainz
01.-02.2006    stypendium Fundacji im. Lanckorońskich, British Museum, Londyn
08.-12.2006   stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ljubljana
12.2006         stypendium Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn
12.2007         stypendium Partnerschaft, J. Gutenberg Universität, Mainz
01.2008         stypendium Eberhard Karls Universität, Tübingen
08.-10.2008   stypendium DAAD, Institut für Klassische Archäologie, Universität, Tübingen

05.2009        stypendium Partnerschaft, J. Gutenberg Universität, Mainz

03.2010       stypendium Fundacji im. Lanckorońskich, Deutsches Archäologisches Institut, Abt. Rom, Rzym

06.2010         stypendium Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität Wien), Wiedeń

06.2011         stypendium Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität Wien), Wiedeń

01.-02.2013 J.-W. Goethe Universität, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt n.M.

04.2013 stypendium Fundacji Lanckorońskich, Deutsches Archaeologisches Institut oddz. w Rzymie, Rzym

03.2018  stypendium, J. Gutenberg Universität, Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

04.2018 stypendium Fundacji Lanckorońskich, Deutsches Archaeologisches Institut oddz. w Rzymie, Rzym

......................................................................................................................................................

Doświadczenie praktyczne:
1999           certyfikat Instytutu Goethego znajomości języka niemieckiego (ZMP)
od 2000       uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Fundmünzen der Antike (FMA), współpraca z J. W. Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem (Abt. II)
od 2001       Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW - współpraca
2002       redakcja (z A. Bursche) książki Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo, Warszawa
2005       współorganizacja międzynarodowej konferencji numizmatycznej „Roman Coins Beyond the Empire. Directions and Phases, Contexts and Functions”, Nieborów,  Exploratory Workshop Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu (ESF)
2006           redakcja (z A. Bursche) książki  Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Warszawa 2006
2006           stypendium D A A D na objazd naukowy do Niemiec dla studentów IAUW

od 2006       opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Numizmatyków U W

2007           redakcja i tłumaczenie na język niemiecki książki Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen : Pommern, Wetteren 2007, ss 297
od 2007       udział w projekcie „Trouvailles monétaires” (Znaleziska monet antycznych z ziem polskich) - w ramach międzynarodowej umowy GDRE (GROUPEMENT DE RECHERCHE EUROPEEN) z CNRS w Paryżu (do 2010).

2007-08       redakcja i tłumaczenie na język niemiecki książki Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen : Schlesien, Wetteren 2008, ss 363.

2008-2010    udział w projecie polsko-duńskim "Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age” (Network Denmark-Poland)

2008-2020 kierownik Pracowni Numizmatycznej IAUW

2012-2020 członek Rady Wydziału Historycznego UW

2016-2020 przewodnicząca Komisji Dydaktycznej IAUW

2016-2020 członek Komisji Regulaminowej Wydziału Historycznego UW

....................................................................................................................................................................
Wyróżnienia i nagrody:
02.2003       I.wyróżnienie, konkurs im. J. Gawrońskiego, książka: „Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu“, Warszawa 2001

2004-2007    nagroda-stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
11. 2008       nagroda ”Clio“  III. stopnia za książkę Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen : Pommern, Wetteren 2007

11. 2009       nagroda ”Clio“ III. stopnia  za książkę Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen : Schlesien, Wetteren 2008 

 
Ważniejsze wykłady i referaty:
10.1996 – VI. Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli – referat
09.1997    XII. International Numismatic Congress, Berlin – referat
09.2001    Komisja Numizmatyczna Nauk Historycznych PAN – referat
11.2001    Uniwersytet Łódzki, Instytut Archeologii – wykład
02.2002    J. W. Goethe Universität, Frankfurt a.M. – wykład
04.2002    Komisja Numizmatyczna Nauk Historycznych PAN – referat
06.2002    polsko-niemiecka sesja Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa, Warszawa – referat
09.2002    międzynarodowa konferencja "50 lat badań numizmatycznych i sfragistycznych na Pomorzu Zachodnim", Szczecin – referat
09.2003    XIII. International Numismatic Congress, Madrid – referat

10.2003    Komisja Numizmatyczna Nauk Historycznych PAN - referat
11.2003    Konferencja Sprawozdawcza IAUW – referat
12.2003    Eberhard Karls Universität Tübingen – wykład
11.2004    Konferencja ogólnopolska „Kultura wielbarska”, Gdańsk – referat
12.2004    Konferencja Sprawozdawcza IAUW – referat
12.2004    J. Gutenberg Universität Mainz – wykłady

05.2005    J. W. Goethe Universität, Frankfurt a.M. – wykład

09.2005    konferencja międzynarodowa "Roman Coins Beyond the Empire. Directions and Phases, Contexts and Functions”, Nieborów – referat
05.2006    Network Denmark-Poland: „Archaeology and Heritage of Culture. Contacts across the Baltic Sea during the Iron Age“, Mazury – referat
04.2007    konferencja międzynarodowa "Byzantine Coins In Central Europe", Kraków - referat
11.2007    międzynarodowa sesja "Corpus der Römischen Münzen in Barbaricum", Mikulov
01.2008    Znaleziska monet rzymskich na Śląsku, Muzeum Archeologiczne, Wrocław, wykład
01.2008    Muzeum Archeologiczne Muzeum Miejskiego Wrocławia – wykład
03.2008    Komisja Numizmatyczna Nauk Historycznych PAN – wykład
04.2008    konferencja międzynarodowa „Pontica”, Kraków – wykład
05.2008    Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Instytut Archeologii – wykłady
10.2008    konferencja międzynarodowa „Münzfunde – Ihr Archäologischer Kontext und Historische Bedeutung“, Trest (Czechy) – referat
03.2009    miedzynarodowe Kolloquium "Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum“, Frankfurt a.M. – wykład
09.2009    XIV. International Numismatic Congress, Glasgow - referat

12.2009   konferencja IAUW "90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim" - referat

11.2010 konferencja ogólnopolska "Pieniądz i banki na Śląsku", Poznań - referat
02.2011 warsztaty archeologiczne z cyklu "Śladami Świata Starożytnego" - Pecunia non olet czyli pieniądz w starożytności - referat 

03.2012 Komisja Numizmatyczna Nauk Historycznych PAN, wykład

05.2012 konferencja Roma Romae Romae..., wykład inauguracyjny

12.2012 Warsztaty archeologiczne Śladami Starożytnego Rzymu, Pecunia non olet, czyli pieniądz w starożytności, wykład i prowadzenie warsztatów

11.2013 Pieniądz starożytny. Bilans polskich badań (1982-2013) i ich perspektywy, Katowice, Uniwersytet Śląski, wykład

12.2014 Sesja sprawozdawcza IAUW, referat

09.2015:  XV.International Numismatic Congress, Taormina / Messina, referat

11.2015: Seminarium Doktoranckie, IAUW, wykład

12.2015: Sesja sprawozdawcza IAUW, referat

12.2016 Sesja SPrawizdawcza IAUW, referat

05.2017. XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, konferencja międzynarodowa, referat

05.2017. XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, konferencja międzynarodowa, prowadzenie sesji


PROJEKTY BADAWCZE                                      

 

Granty Komitetu Badań Naukowych:

- 2000-2001 Znaleziska monet rzymskich na terenie Pomorza – grant promotorski
- 2000-2004 Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen (FMRPL) – Pommern – projekt międzynarodowy, główny wykonawca: dr hab. Renata Ciołek - opis na stronie Zakładu Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum
- 2004-2007 Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen (FMRPL) – Schlesien, Masovien und Podlasia – projekt międzynarodowy, główni wykonawcy: dr hab. Renata Ciołek (Śląsk) oraz mgr Andrzej Romanowski (Mazowsze i Podlasie)
- 2002-2004 „Musaei Nummorum. Kolekcja numizmatyczna Stanisława Augusta Poniatowskiego“ – projekt opracowania kolekcji numizmatycznej Stanisława Augusta, realizowany przy współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Kierownik: mgr Marta Męclewska. Wykonawcy: dr hab. Renata Ciołek, prof. Aleksander Bursche, mgr Tomasz Więcek, mgr Michał Zawadzki.
- 2005-2009 kontynuacja projektu „Musaei Nummorum. Kolekcja numizmatyczna Stanisława Augusta Poniatowskiego“.


Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 2007 Inwentarz znalezisk monet antycznych na Pomorzu - kierownik: mgr Tomasz Więcek, główny wykonawca: Renata Ciołek
- 2007-2008 Inwentarz monet antycznych na Śląsku, Mazowszu i Podlasiu  – kierownik: dr hab. Renata Ciołek, główni wykonawcy: Renata Ciołek (Śląsk), Andrzej Romanowski (Mazowsze i Podlasie)


Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- 2008-2010 Początki pieniądza w Ilirii grant habilitacyjny

- 2001-2011 Monety rzymskie z terenów szpitala wojskowego obozu Legionu I Italica w Novae (Bułgaria): w ramach współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW (monografia: Coins from sector IV, Novae. Legionary Fortress and late antique town, vol. II, Warszawa 2011, ss. 350, tab. V, plany (współautor Piotr Dyczek)

w trakcie realizacji:

 

 

- 2005-2010 Monety z grobów „książęcych” z Wrocławia-Zakrzowa – w ramach projektu koordynowanego przez Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz oraz Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu (monografia - praca zbiorowa w druku)

 

- od 2009 - Monety rzymskie z Nowej Cerekwi - opracowanie znalezisk monet rzymskich znalezionych w Nowej Cerekwi oraz w okolicach tego stanowiska na podstawie najnowszych informacji oraz materiałów archiwalnych

 

- od 2012 - Znaleziska monet iliryjskich na Półwyspie Apeninińskim - projekt finansowany przez DAAD, styczeń-marzec 2013 r.

 

Grant Narodowego Centrum Nauki:

- od 2013 - Sensacyjny skarb monet z Risan (Czarnogóra). Badania lat ciemnych w Ilirii - w ramach współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, więcej:http://www.novae.uw.edu.pl/polskie/skarb.htm

 

- 2017-2020 - Obieg monetarny w Ilirii i Mezji Dolnej. Casus Noave i Risan, w ramach współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, więcej:http://www.novae.uw.edu.pl/polskie/skarb.htm

 


Sensacyjny skarb monet z Risan. Badania lat ciemnych w Ilirii

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę