dr Anna Smogorzewska

Imię i nazwisko:dr
Anna Smogorzewska
Numer pokoju:3.26
Telefon:(0-22) 55 22 826
e-mail:asmog@wp.pl

Dyżury 

Środa 12.00-15.00

Czwartek 13.00-14.00


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE