Autor: michał starski

Imię i nazwisko:dr
Michał Starski
Adres:Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Numer pokoju:3.13 i 0.36 (prac. ceram.) Dyżury: środa 11:30-13:00
Telefon:(0-22) 55 22 813
Fax:(0-22) 55 22 800
e-mail:m.starski@uw.edu.pl


Zainteresowania badawcze:

 

- archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

- Pomorze, Prusy i Mazowsze w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

- dzieje kultury materialnej w tym garncarstwo

  późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

 

Realizowane badania:

 

- Archeologia średniowiecznego Pucka - kształtowanie się miasta,

  dzieje rynku i ratusza miejskiego, kultura materialna

  mieszkańców (realizowany grant NCN)

- Garncarstwo późnośredniowieczne - dzieje wytwórczości

  rzemieślniczej w Pucku (zrealizowany grant MKiDN)

- Dzieje założenia zamkowego w Człuchowie -

  badania archeologiczne Zamku Wysokiego Spis bibliograficzny wybranych publikacji


Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne na ziemiach polskich

 

Wyniki kolokwium poprawkowego

 

Nr indeksu Punkty  Procent  Ocena

366 461 33 82,5 4+
366 286 33 82,5 4+
366 294 31 77,5 4
366 454 31 77,5 4
366 358 30 75,0 4-
  25,5 63,8 3
369 486 25 62,5 3
    
    
    
    
    
    
    
    

 -----

Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE