dr Agata Ulanowska

IN ENGLISH 

Imię i nazwisko:dr
Agata Ulanowska
Numer pokoju:3.14
Telefon:(0-22) 55 22 814
e-mail:agatula@uw.edu.pl

            Dyżury: urlop naukowy - 1.10.2015-30.09.2017 - staż podoktorski FUGA w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami IAiE PAN w Łodzi. Projekt "PRODUKCJA WŁÓKIENNICZA W GRECJI EPOKI BRĄZU - BADANIA PORÓWNAWCZE EGEJSKICH TECHNIKI TKACKICH"

Zainteresowania: archeologia egejska, Kreta minojska, produkcja włókiennicza w Egei w epoce brązu, archeologia eksperymentalna


profil: https://pan-pl.academia.edu/AgataUlanowska

projekt: Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu - badania porównawcze egejskich technik tkackich

 

PAP o badaniach nad włókiennictwem w Grecji epoki brązu i archeologii eksperymentalnej w Instytucie Archeologii UW, czytaj więcej...

Konferencje i warsztaty naukowe

Call for Papers. DYNAMICS AND ORGANISATION OF TEXTILE PRODUCTION IN PAST SOCIETIES IN EUROPE AND THE MEDITERRANEAN, Łódź, 21-22 June, 2017


Program

Autor: A. Ulanowska

“Aegean Bronze Age Textile Techniques – Spinning and Weaving. 3rd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw”, 13-17 June, 2016, ogłoszenie


"Aegean Bronze Age Textile Production Techniques - Spinning and Weaving", 2nd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw, 15-19 June 2015, sprawozdanie


"Aegean Bronze Age Textile Production Techniques - Spinning and Weaving", 2nd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw, 15-19 June 2015, program


Siennicka M., Ulanowska A., Rahmstorf L. 2015, Textiles in a social context. Textile production in Europe and the Mediterranean in the 4th and 3rd millennia BCE (Session report), TEA 43, 41-44


AEGEAN BRONZE AGE TEXTILE PRODUCTION TECHNIQUES - SPINNING AND WEAVING. 1ST EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY WORKSHOP IN WARSAW, więcej...Techniki tkackie w Egei w epoce brązu i archeologia eksperymentalna

 

  Egejskie techniki tkackie stanowią jeden z tematów badawczych realizowanych przez Zakład Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii UW. W badaniach nad tkactwem wykorzystuję archeologię doświadczalną, postrzeganą jako pełnoprawna metoda badawcza, która pozwala lepiej zrozumieć złożone etapy chaîne opératoire produkcji włókienniczej, ze szczególnym naciskiem na pracę jaką jest tkanie.

  W eksperymentach udział biorą przede wszystkim studenci uczęszczający na zajęcia poświęcone produkcji włókienniczej w Grecji epoki brązu i archeologii doświadczalnej. Nasze doświadczenia mają dwojaki charakter: z jednej strony pozwalają poznać wybrane techniki tkackie i złożoną terminologię włókiennictwa poprzez działania praktyczne, z drugiej zaś, odpowiadają na określone pytania dotyczące ergonomii i organizacji pracy. Wnioski, oparte o zasadę analogii, pogłębiają współczesne rozumienie egejskiej produkcji włókienniczej, choć oczywiście testowane rozwiązania nie mają charakteru dowodowego.

  Wytwarzanie tkanin było w przeszłości bardzo praco- i czasochłonne, niektóre tekstylia wymagały nawet około roku pracy. Dlatego wszelkie obserwacje, dotyczące czasu i pozycji pracy czy poziomu skupienia przy określonych czynnościach , stanowią znaczący wkład dla zrozumienia rzemiosła włókienniczego.

  Studenci zyskują wiedzę, która przez Marcela Maussa określana jest jako „wiedza ciała”, a przez Heather Miller jako „wiedza kinestetyczna”. Są to umiejętności zupełnie odmienne od tradycyjnie zdobywanej wiedzy akademickiej, bez których jednak, pełne zrozumienie dawnych technik tkackich nie wydaje się możliwe.

  W Zakładzie Archeologii Egejskiej powstała na potrzeby naszych badań niewielka pracownia włokiennicza. Posiadamy dwa krosna ciężarkowe typu skandynawskiego i kilka zestawów obciążników będących kopiami ciężarków tkackich z różnych stanowisk egejskich. Obciążniki, które wykorzystujemy mają dość szeroki przekrój wagowy od blisko 600 g do 120 g i pozwalają na wykonywanie tkanin o różnych parametrach. Ponadto w pracowni znajdują siępróbki różnych surowców włókienniczych oraz kopie egejskich przęślików.

  W ramach zajęć studenci poznają także krosna, których znajomość w egejskiej epoce brązu nie jest pewna. Są to krosna do krajek: bardko i tabliczki tkackie oraz rama tkacka. Poza technikami ściśle tkackimi ćwiczymy przeplatanie, wybrane sploty kobiernicze, sprang i tkactwo koralikowe.

  Dokumentowanie pracy i tkanin odbywa się za pomocą systemu kart dokumentacyjnych, wzorowanych na kartach zabytków i kartach opisów stanowisk archeologicznych. Rejestrują one parametry wykonywanej tkaniny oraz opisują proces tkania w rozbiciu na prace składowe. Ocenie i rejestracji podlegają również odczucia subiektywne, jak np. poziom satysfakcji z wykonanej przez siebie tkaniny.

  Chcę podkreślić, że tkactwo jest zajęciem, które wykonywać można wspólnie, a społeczny kontekst pracy jest też bardzo ważnym elementem postrzegania produkcji włókienniczej. Współdziałanie, rozmowy i żarty stanowią więc nieodłączną i istotną część eksperymentów tkackich!

 

Ulanowska, A. (2012), Odtwarzanie dawnych technik tkackich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego poprzez archeologię doświadczalną/Reconstruction of old weaving technologies in the Mediterranean – experimental archaeology tests in the Institute of Archaeology, University of Warsaw, w: P. Militello, M. Camera red., Ricerche e attività del corso internazionalizzato di archeologia. Catania, Varsavia, Konya. 2009-2012, Syndesmoi 3, Palermo, 239-262.

Ulanowska, A. (2014), Egejskie techniki tkackie  w epoce brązu. Zastosowanie archeologii eksperymentalnej w badaniach nad włókiennictwem egejskim, nieopublikowany doktorat  http://depotuw.ceon.pl/handle/item/464.

Ulanowska, A. (2014),  The economics of weaving – aspects of labour in the Bronze Age Aegean, w: K. Droß-Krüpe ed., Textile Trade and Distribution in Antiquity. Textilhandel und distribution in der Antike, Philippika 73,  Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 151-159.

Siennicka, M., L. Rahmstorf, A. Ulanowska (2015), Textiles in a social context. Textile production in Europe and the Mediterranean in the 4th and 3rd millennia BCE (Session report), TEA 43, 41-44.

Ulanowska, A. (2016), Representations of textile tools in Aegean glyptic. Cuboid seal from the Tholos Tomb A in Aghia Triada, w: P. Militello and K. Żebrowska eds. Sympozjum Egejskie. Proceedings of the 2nd Students’ Conference in Aegean Archaeology: Methods-Researches-Perspectives, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland, April 25th2014, Syndesmoi 4, Catania, 109-125.

Siennicka, M., Ulanowska A. (2016), So simple yet universal. Contextual and experimental approach to clay ‘spools’ from Bronze Age Greece, w: J. Ortiz, C. Alfaro, L. Turell, Ma.J. Martínez eds., PURPUREAE VESTES V, Ancient Textiles, Basketry and Dyes in the Ancient Mediterranean World; Proceedings of the Vth International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World (Monserrat, 19-22 March, 2014), Universitat de València, 25-36.

Ulanowska, A. (2016), Towards methodological principles for experience textile archaeology. Experimental approach to the Aegean Bronze Age textile techniques in the Institute of Archaeology, University of Warsaw, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 33, 317-339.

Grabundžija, A., Schoch, Ch. Ulanowska, A. (2016), Bones from the loom. Weaving experiment with astragali weights, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 33, 287-306. 

Ulanowska, A. (2016), Za nicią Ariadny, czyli o znaczeniu tkanin i ich produkcji w Grecji epoki brązu, w: A. Nadolska-Styczyńska red., Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu 5, Toruń, 33-50.

Ulanowska, A. (2016), Włókiennictwo Grecji epoki brązu w (akademickiej) praktyce. Nowe refleksje nad zastosowaniem archeologii doświadczalnej w nauczaniu technologii dawnego włókiennictwa, w: M. Figueira, K. Żebrowska red., International Course in Archaeology. “Papers in Mediterranean Archaeology”, Syndesmoi 5, Catania, 215-234.

Ulanowska, A. (2016), Experimental approach to the ergonomics of textile production in Bronze Age Greece, Archaeological Textiles Review 58, 43-56.

 

 


KARTY DOKUMNENTACYJNE TKANIN DO POBRANIA

Uwaga! nowy (estetyczniejszy:) wzór karty dokumentacyjnej.

Stare karty są nadal akceptowane.


Karta dokumentacyjna prostej krajki tkanej na bardku


Karta dokumentacyjna krajki wysnuwanej tkanej na bardku


Karta dokumentacyjna tkaniny tkanej na krośnie ciężarkowym


Karta dokumentacyjna krajki tkanej na tabliczkach


Sploty skośne


POLSKO-ANGIELSKO-GRECKO-WŁOSKI PODRĘCZNY SŁOWNIK TERMINOLOGII WŁÓKIENNICTWA

z wielką przyjemnością publikuję pierwszą próbę stworzenia czterojęzycznego słownika podstawowej terminologii włókienniczej (oczywiście polska terminologia jest najtrudniejsza:). Autorzy: Kinga Kopańska, Tomasz Skocki, Agata Ulanowska, Monika Wesołowska, Katarzyna Żebrowska zapraszają wszystkich do korekty i uzupełnień!

Specjalne podziękowania składamy Sofii Tsourinaki, która dokonała koniecznych poprawek w terminach greckich.


POLSKO-ANGIELSKO-GRECKO-WŁOSKI SŁOWNICZEK TERMINOLOGII WŁÓKIENNICTWA

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE