Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom I (1899)

 

<<< powrót / back


Światowit, tom I (1899)
red. Erazm Majewski, Warszawa 1899

 

   Spis rzeczy:

 

Część I. Badania oryginalne.

 

pdf icon large Słowo wstępne - s. I-IV

 

pdf icon large J. Czarnowki, Jaskinie okolic Ojcowa pod względem topograficznym - s. 1-13

 

pdf icon large Erazm Majewski, Grociki dłutowate polskie do strzał przedhistorycznych - s. 13-31

 

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Kurhany kamienne w pow. Lidzkim (gub. Wileńska) - s. 32-38

 

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Jastrzębcu (pow. Stopnicki) - s. 38-51

 

pdf icon large Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe w Żernikach Dolnych, w powiecie Stopnickim - s. 52-61

 

pdf icon large Erazm Majewski, Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych w Kieleckiem w r. 1897 - s. 62-67

 

pdf icon large Zygmunt Gloger, Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu - s. 67-69

 

pdf icon large Erazm Majewski, Toporki rogowy i kamienny ze wsi Borowe na Kurpiach - s. 69-71

 

pdf icon large Wandalin Szukiewicz, Przedmioty bronzowe, znalezione nad Niemnem i Mereczanką - s. 71-75

 

pdf icon large Przypisek - s. 75

 

pdf icon large Erazm Majewski, Prośba - s. 75-76
Część II. Przegląd archeologiczny.

 

pdf icon large Erazm Majewski, Odkrycia archeologiczne, dokonane w Prusiech Wschodnich i Zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896 - s. 79-83

 

pdf icon large Erazm Majewski, Wiek miedziany w Chaldei i zagadka bronzu - s. 83-86

 

pdf icon large Otton Helm, Rozbiór chemiczny bronzów przeddziejowych zachodnio-pruskich - s. 87-92

 

pdf icon large Erazm Majewski, O właściwej metodzie badania starożytności słowiańskich - s. 92-99

 

pdf icon large Hieronim Łopaciński, Kilka wiadomości o wykopaliskach - s. 99-104

 

pdf icon large Wacław Sieroszewski, Nóż sybirski - s. 105-111

 

pdf icon large Erazm Majewski Biblioteka badacza starożytności przeddzejowych - s. 112-117
Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Bogusławski W.: "Dzieje Słowiańszczyzny" (Erazm Majewski) - s. 118-124

 

pdf icon large Hoernes M.: "Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie" (Salomon Reinach) - s. 124-128

 

pdf icon large Piekosiński Fr.: "Ludność wieśniacza w dobie Piastowskiej" (E. Majewski) - s. 128-135

 

pdf icon large Antoniewicz W.: "Mapa archeologiczna gub. Kijowskiej" (Ksawery Chamiec) - s. 135-146

 

pdf icon large Penka Karol: "Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropas" (E. Majewski) - s. 146-148

 

pdf icon large Turner W.: "Early Man in Scotland" (N.) - s. 149-150

 

pdf icon large Niederle Lubor: "O povodu Slovanu" (B. W. Kor.) - s. 150-153

 

pdf icon large Karłowicz J.: "Gwara kaszubska" (M.) - s. 153-154
Z Muzeów

pdf icon large Wykaz muzeów archeologicznych w Niemczech, Francyi i Szwajcaryi - s. 155-157

 

pdf icon large Muzeum archeologiczne w Wilnie - s. 157-159

 

pdf icon large Tak się rozpraszają zabytki krajowe - s. 159-160

 

pdf icon large Nowe muzeum w Magdeburgu - s. 160-161

 

pdf icon large Popielnice twarzowe - s. 161-162

 

pdf icon large Z Kalisza. - Nowe stacye krzemienne - s. 163


pdf icon large Sprawa muzeum miejskiego w Warszawie (B. W. Kor.) - s. 163-171

 

pdf icon large Prawo i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (Szczęsny Jastrzębowski) - s. 171-173Drobne wiadomości

pdf icon large Podział czasów przeddziejowych w Skandynawii (M.) - s. 173-174

 

pdf icon large Próba chronologii Rosyi połudiowej (europejskiej) według Samokwasowa (M.) - s. 174

 

pdf icon large Napoje fermentowane (M.) - s. 174-175

 

pdf icon large Monety arabskie nad Wisłą (E. M.) - s. 175

 

pdf icon large Odkrycia w Schweizersbildzie pod Szafuzą (Schaffhausen) w Szwajcaryi - s. 175-176

 

pdf icon large Szczęsny Jastrzębowski, Bibliografia archeologii przeddziejowej polskiej - s. 177-195

 

pdf icon large Literatura. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia - s. 196-204

 

pdf icon large Skorowidz treści tomu I-go oraz spis autorów, wymienionych w tomie I-m - s. 205-210

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę