Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XIX (1946-47)


<< powrótŚwiatowit - Tom XIX (1946-47)
red. W. Antoniewicz, Warszawa 1948

Spis treści:


pdf icon large Nosek Stefan, Zagadnienie Prasłowiańszczyzny w świetle prehistorii, s. 1-178


pdf icon large Rosen-Przeworska Janina, Zabytki celtyckie na ziemiach Polskich, s. 179-322


pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Planowanie prac badawczych w terenie w zakresie archeologii przedhistorycznej i wczesnodziejowej w Polsce, s. 323-370


pdf icon large Wartołowska Zofia, Tym, którzy odeszli Wiktor Ber, s. 371-374


pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Sprawy muzealne. Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. E. Majewskiego T. N. W., s. 375

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę