Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XXVIII (1967)


<< powrótŚwiatowit - Tom XXVIII (1967)
red. W. Hensel, Warszawa 1967

Spis treści:

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Z problematyki polskiego mezolitu, s. 5-32


pdf icon large Sochacki Zdzisław, Studia i materiały do kultury ceramiki promienistej, w Małopolsce, s. 33-139


pdf icon large Lamberg-Karlowsky C. C., The Protohistoric Veneti-Venedi and the Origins of Amber, str.140-146


pdf icon large Gąssowska Eligia, Uwagi o chronologii i typologii wczesnośredniowiecznej ceramiki z sandomierszczyzny, s. 147-175


pdf icon large Sochacki Zdzisław, Kozłowski Stefan K., Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW, s. 176-180


pdf icon large Hensel Witold, Prof. dr Wojciech Kócka, s. 181

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę