Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XXIX (1968)


<< powrótŚwiatowit - Tom XXIX (1968)
red. W. Hensel, Warszawa 1968

Spis treści:

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Z problematyki polskiego mezolitu. Kultura pieńkowska, s. 5-28


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Materiały mezolityczne ze stanowiska II we wsi Płazówka (pow. Kołbuszowa), s. 29-58


pdf icon large Trzecianowski Jan, Stanowisko mezolityczne wydmowe Holendry Brzezińskie I (pow. Konin), s. 59-72


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Dwa gniazda mezolityczne ze stanowiska I w Czernichowie ( pow. Kraków), s. 73-78


pdf icon large Głosik Jerzy, Niektóre zagadnienia barwionych pochówków szkieletowych z epoki kamiennej w świetle odkryć dokonanych nad jeziorem Kisajno koło Giżycka, s. 79-94


pdf icon large Krzak Zygmunt, Wstęp do chronologii kultury złockiej, s. 95-118


pdf icon large Sochacki Zdzisław, Przyczynek do zagadnień osadniczych stanowiska „Kamieniołom” w Witowie pow. Kazimierza Wielka, s. 119-142


pdf icon large Kempisty Andrzej, Późnorzymski cmentarz w Sarnakach pow. Łosice, s. 143-164


pdf icon large Machnik Jan, Prof. dr Stanisłw Nosek, s. 165-168


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Sochacki Zdzisław, Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW w 1968, s. 169-171


pdf icon large Wierciński Andrzej, Międzynarodowe sympozjum na temat europejskiego neolitu w Moguncji, s. 172

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę