Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XXXII (1970/71)


<< powrótŚwiatowit - Tom XXXII (1970/71)
red. W. Hensel, Warszawa 1971

Spis treści:pdf icon large Madeyska-Niklewska Teresa, Metody stosowane w badaniach górnopalejstoceńskich osadów Wyż. Krakowskiej, s. 5-26


pdf icon large Kozłowski Janusz Krzysztof, Niektóre aspekty genezy kultury ceramiki promienistej w Polsce, s. 27-60


pdf icon large Gedl Marek, Studia nad kulturą łużycką w Turyngii, s. 61-128


pdf icon large Vollemaere A. L., Nouvelles interpretations de l’ecriture dite Maya, s. 129-144


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Twardowski Wojciech, Znalezisko pięściaka w pobliżu Radomia, s. 145-148


pdf icon large Prószyński Zygmunt, Sachse-Kozłowska Elżbieta, Kozłowski Stefan K., Nowy inwentarz paleolityczny z Tokar-Rąbierza pow. Gostynin, s. 149-162


pdf icon large Malinowski Tadeusz, Kobiece cmentarzyska z późnego okresu wpływów rzymskich na, Mazowszu Wschodnim, s. 163-182


pdf icon large Lech Jacek (rec.), J. Mellaart, The Earliest Settlements in Western Asia, s. 183-186


pdf icon large Gedl Marek, Kierunek archeologii Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 1945 rokiem, s. 187-198


pdf icon large Blombergowa Maria M., Trębaczkiewicz-Oziemska Teresa, Dzieje Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1970, s. 199-218


pdf icon large Gurba Jan, Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1945-1969, s. 219

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę