Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XXXIV (1975)


<< powrótŚwiatowit - Tom XXXIV (1975)
red. W. Hensel, Warszawa 1975

Sympozjum poświęcone problematyce stratygrafii i archeologii wczesnego wurmu w Ojcowie w 1971 r.

Spis treści:

 

pdf icon large Chmielewski Waldemar, The Upper Pleistocene Archaeological Site Zwierzyniec I in Cracow, s. 7-60


pdf icon large Kozłowski Janusz K., Deux outillages du Paleolithique moyen de la grotte „Raj” (Zgórsko, distr. Kielce), s. 61-70


pdf icon large Kopacz Jerzy, Stanowisko środkowo paleolityczne w Olsztynie pow. Częstochowa, s. 71-80

 
pdf icon large Mania Dietrich, Stratigraphie, Ökologie und Paläolithikum des Weichselfruhglazials im mittleren Elbe-Saal-Gebiet, s. 81-138


pdf icon large Morawski Władysław, Middle Palaeolithic Flint Assemblages from the Piekary IIa Site, s. 139-148


Artykuły


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Ważniejsze mezolityczne materiały powierzchniowe z terenu Warszawy i woj. Warszawskiego, s. 149-188


pdf icon large Wierciński Andrzej, Interpopulational Differentiation of the Living Amerindian Tribes in Mexico, s. 189-208


 
Materiały


pdf icon large Sachse-Kozłowska Elżbieta, Materiały z Jaskini Mamutowej pod Krakowem ze zbiorów Muzeum Luigi Pigoriniego w Rzymie, s. 209-212


pdf icon large Kobusiewicz Michał, Stanowisko kultury hamburskiej w Linach pow. Wolsztyn, s. 213-238


pdf icon large Sachse-Kozłowska Elżbieta, Materiały paleolityczne z Płocka, s. 239-244


pdf icon large Ginter Bolesław, Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka pow. Włoszczowa, s. 245-286


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Płock-Radziwie II stanowisko kultury chojnicko-pieńkowskiej, s. 287-292


pdf icon large Chomentowska Bolesława, Osada kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych w Szeligach pow. Płock, s. 293-318

 
pdf icon large Gąssowska Eligia, Okulicz Łucja, Badania sondażowe osiedla obronnego w miejscowości Moradki pow. Mrągowo, s. 319-328


 
Oceny, dyskusje, sprawozdania


pdf icon large Masson W. M., „Materiały i issledowanija po archieołogii SSSR”, Posielenije Dżejtun, Nr 180, Leningrad 1971, ss. 208, s. 329-334 (Zygmunt Krzak)


pdf icon large Lovag Zsuzna S., Byzantine Type Reliquary Pectoral Crosses in the Hungarian National Museum “Folia Archaeologica”, XXII Budapeszt 1971, s. 143-163, tab. 1-7, s. 335-338  (Maria Miśkiewiczowa)


pdf icon large Ciołek Tadeusz M., Metodologiczne zagadnienia tzw. systemu trzech epok, s. 339-342


pdf icon large Miśkiewiczowa Maria, O cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych - w odpowiedzi L. Rauhutowi, s. 343-350


pdf icon large Sochacki Zdzisław, Sprawozdanie z pobytu w ZSRR, s. 351

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę