Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XLI, fasc. B (1998)


<< powrótŚwiatowit - Tom XLI, fasc. B (1998)
red. T. Mikocki, Warszawa 1998

Fascykuł B - Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski


Spis treści:
 
pdf icon large Bednarz Marcin, Polskie surowce krzemienne w materiałach magdaleńskich z morawskiego kresu, s. 307-322


pdf icon large Lasota-Moskalewska Alicja, Kobryń Henryk, Świeżyński Krzysztof, The size of domestic Steep(ovis aries l.) in Europe and Asia from the neolithic to middle ages s. 323-348


pdf icon large Waluś Adam, Monasterski Dariusz, Osada czy miejsce kultu? „stanowisko II” w Wyszemborku gm.Mrągowo, woj. Olsztyńskie w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1996, s. 349-366


pdf icon large Fedorczyk Magdalena, Nowakowski Wojciech, Szymański Paweł, Od epoki żelaza po schyłek okresu wędrówek ludów, badania w 1996 r. zespołu osadniczego nad jeziorem Salęt koło Wyszemborka, gm.Mrągowo, s. 367-387


pdf icon large Kontny Bartosz, Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskich. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, s. 388-406


pdf icon large Wielowiejski Przemysław, Skarby i pojedyncze znaleziska monet rzymskich z bursztynem w kulturze przeworskie, j s. 407-413

 pdf icon large Kolendo Jerzy, Posążek z kości przedstawiający gladiatora (rękojeść składanego nożyka) z cmentarzyska w Grzybowie woj. Tarnobrzeskie, s. 414-439


pdf icon large Gręzak Anna, Zwierzęcy materiał kostny z halsztackiego osiedla nawodnego w Piekarach gm. Giżycko, s. 440-444


pdf icon large Gręzak Anna, Szczątki zwierzęce halsztackiego osiedla nawodnego w Mołtajnach gm. Barciany, s. 445-451


pdf icon large Gąssowski Jerzy, Archeologia Polski plemiennej (esej), s. 452-457


pdf icon large Marczak Ewa, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowiskach 2 i 5 w Podebłociu gm. Trojanów woj. Siedleckie w 1996, s. 458-480


pdf icon large Marczak Ewa, Wyniki badań mechanoskopowych trzech „tabliczek” z Podebłocia, s. 481-482


pdf icon large Kalaga Joanna, Olsienkiewicz Andrzej, Osada przygrodowa na stanowisku nr. III w Chlebni gm.Grodzisk Maz. Przyczynek do studiów nad osadnictwem przygrodowym na Mazowszu południowo-zachodnim, s. 483-496


pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, Powracający temat: Wały podłużne pogranicza mazowiecko-pruskiego, s. 497-508


pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, Wał graniczny, ze studiów nad pograniczem mazowiecko-krzyżackim (opracowanie wstępne), s. 509-518


pdf icon large Wróblewski Wojciech, „Smok” z Czarnego Lasu, ozdoba skandynawska znaleziona na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Szestnie stan. III, woj. Olsztyńskie, s. 519-530


pdf icon large Nowakiewicz Tomasz, Nowe odkrycia zausznic typu Borszczewka, s. 531-545


pdf icon large Buko Andrzej, Kierunki badań ceramiki z wykopalisk. Aspekty dydaktyczne, s. 546-556


pdf icon large Buko Andrzej, „Polska w dobie zjazdu gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX w.” Założenia i cele programu., s. 557-564


pdf icon large Piasecki Karol, Pietrzak Agnieszka, Archeologia archipelagu Sołowieckiego i wysp Kuzawa, s. 565-578

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę