Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XLII, fasc. B (1999)


<< powrótŚwiatowit - Tom XLII, fasc. B (1999)
red. T. Mikocki, Warszawa 1999

Fascykuł B - Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:


pdf icon large Abramowicz Andrzej, Adolf Pawiński w Citania de Briteiros, s. 15-20


pdf icon large Bielenin Kazimierz, Uporządkowane piecowska dymarskie na terytoriach Europy środkowej i północnej poza granicami limesu rzymskiego, s. 21-25


pdf icon large Brzozowski Jerzy, Szymański Paweł, Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo stan. I, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, s. 26-31


pdf icon large Buko Andrzej, Początki państwa Polskiego. Pytania – problemy – hipotezy., s. 32-45


pdf icon large Bursche Aleksander, Roszyk Władysława, Monety rzymskie znalezione na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Liw, ST. 4, woj. Mazowieckie, s. 46-50


pdf icon large Dulinicz Marek, Trzewik pochwy miecza z Warszawy – Starego Bródna (ze studiów nad zabytkami z wczesnośredniowiecznego Mazowsza), s. 51-58


pdf icon large Gumiński Witold, Kultura Zedmar a kultura Narva, razem czy osobno, s. 59-69


pdf icon large Hoffmann Mirosław J., Wstępne wyniki badań z cmentarzyska z późnej epoki brązu w Bogdanach, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 70-73


pdf icon large Januszek Katarzyna, Ślady osadnictwa neolitycznego na stanowisku II w Wyszemborku gm. Mrągowo, woj. Warmińsko-mazurskie, s. 74-80


pdf icon large Jaskanis Danuta, O kilku przedmiotach obcej proweniencji na wschodnim Mazowszu wczesnego średniowiecza, s. 81-87


pdf icon large Jaskanis Jan, Wspomnienie o Zygmuncie Szmicie (1895-1929) asystencie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, s. 88-93


pdf icon large Kajzer Leszek, Kastellologa uwagi nad itinerariami królewskimi, s. 94-98


pdf icon large Kalaga Joanna, Naczynia ze starszych faz okresu wczesnośredniowiecznego na stanowisku nr. III w Chlebni, woj. Mazowieckie, s. 99-102


pdf icon large Kalaga Joanna, Ze studiów nad osadnictwem znad środkowego Bugu, wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Gnojnie, gm. Konstantynów, woj. Lubelskie, s. 103-111


pdf icon large Kobyliński Zbigniew, Siedemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce, s. 112-122


pdf icon large Kokowski Andrzej, Zapinki typu Hăneşti. Z badań nad młodszą fazą dziejów kultur kręgu gockiego, s. 123-127


pdf icon large Kontny Bartosz, Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej, s. 128-137


pdf icon large Kowalczyk Elżbieta, Krajobrazy kulturowe – Janowo nad Orzycem, s. 138-146


pdf icon large Kozłowski Stefan K., Sachse-Kozłowska Elżbieta, Z książki adresowej Erazma Majewskiego, s. 147-158


pdf icon large Marczak Ewa, Wyniki analiz mineralogicznych i petrograficznych ceramiki z Podełbocia (komunikat), s. 159-160


pdf icon large Meyza Katarzyna, Skarpa warszawska na odcinku od ul. Sanguszki do trasy W–Z w świetle archeologicznych wierceń badawczych, s. 161-167


pdf icon large Miśkiewiczowa Maria, Wędrówki Słowian w Europie wczesnego średniowiecza, s. 168-173


pdf icon large Nowakowski Wojciech, Postęp a prahistoria. Etapy „rozwoju społecznego” jako przedmiot badań archeologicznych, s. 174-177


pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Konsumpcja mięsa w Grodnie – Osadzie wczesnej epoki żelaza s. 178-185


pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Zwierzęce szczątki kostne z osady w Żubronajciach (Wstępne wyniki analizy), s. 186-192


pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Lasota-Moskalewska Alicja, The simplest bone to ols, s. 193-196


pdf icon large Płóciennik Tomasz, Inskrypcje na ”tabliczkach” z Podełbocia, s. 197-199


pdf icon large Sochacki Zdzisław, Z europejskiej problematyki kultury „Visi a bocca quadrata” we Włoszech północnych, s. 200-202


pdf icon large Stawiarska Teresa, Wielowiejski Przemysław, Nieznane naczynie szklane z grobu „Książęcego” we Wrocławiu - Zakrzowie, s. 203-206


pdf icon large Waluś Adam, Manasterski Dariusz, Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu, s. 207

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę