Kuczbork - Cmentarzysko kultur przeworskiej i wielbarskiej

Kuczbork- cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarskiej
Kierownik badań: mgr Andrzej Szela
Miejsce badań: Kuczbork, woj. mazowieckie
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Datowanie: okres wpływów rzymskich (I-III wiek n.e.)
Badania finansowane przez:
 -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 -Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 -Urząd Gminy w Kuczborku


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE