Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom II (1900)

<< powrótŚwiatowit, Tom II (1900)
red. E. Majewski, Warszawa 1900
 
Spis rzeczy
 
Część pierwsza. Badania oryginalne


  Wandalin Szukiewicz

        Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska), s. 3
  Fr. Tarczyński

      Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 19
  Erazm Majewski

      Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. Stopnickim), s. 29
  Erazm Majewski

      Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki), , s. 44
  Wł. Olechnowicz

     Narzędzia krzemienne z okolic Chodla w pow. Lubelskim, s. 59
  Erazm Majewski

     Ślady Wendów we Frankonii, s. 63
  Maryan Wawrzeniecki

     Zabytki przeddziejowe w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej, s. 81
  Erazm Majewski

     Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych, dokonanych w latach 1898 i 99, s. 85
  Marya Butrymówna

     Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim, s. 92
 
Korespondencya
 Jan Lesiecki

     Skarb złoty, srebrny i miedziany, s. 104
 Antoni Durzycki

     Różne znaleziska, s. 106
 W. Karśnicki

     Okop w Stradowie, s. 107
 Ks. T. Czerwiński

     Okop w Stradowie, s. 108
 Wandalin Szukiewicz

     Kamienie z wyrytemi znakami, s. 109
 Odpowiedź, s. 111
 Witold Pracki

     Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, s. 116
 W. Szukiewicz

     Kamień z rytym rysunkiem, s. 122
Michał Woroniecki

      X, s. 122 [123]
 Fr. Zembrowski

     [List do redakcji], s. 123
 Józef Zaborski

     Nowa pracownia narzędzi krzemiennych, s. 125
 Prośba, s. 126
 

Część druga. Przegląd archeologiczny


 Materyały do mapy archeologicznej, s. 129
 Materyały do mapy guberni Płockiej, s. 130
 M. R. Witanowski

     Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, , s. 143
 Rudolf Virchow

     Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece, s. 146
 wyciąg ze sprawozdań z posiedzeń wydz. matem.- przyrodn. Ak. Um. w Krakowie 

     Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi, s. 155
 Ksaw. Chamiec

      O Bastarnach, s. 158
 według sprawozdań z czynności i posiedzeń Akad. Um. T. IV, Nr 4, str. 6

      O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i granicą czeską, s. 159
 G. Ossowski

      Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi, s. 165
  Ksaw. Chamiec

       W sprawie systematyki wyrobów glinianych, s. 168
 
Rozbiory i sprawozdania


 Erazm Majewski

      Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, s. 169
 Erazm Majewski

      Bogusławski Edw. Historya Słowian, s. 174
 E. M

     Brunner K. Die steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg, s. 176
 E. M.

     Goetze dr. Alfred. Die vorgeschichte der Neumark, s. 177
 Erazm Majewski

      Beltz dr. Robert. Die vorgeschichte von Mecklenburg, s. 178
 Ksawery Chamiec

     Penka Karol. Die Heimat der Germanen, s. 179
 Salmon Philippe. L’atlantide et le renne (m.), s. 184
 Pothier. Les populations primitives (Luc.), s. 184
 Wilser. 1) Menschenrassen und Weltgeschichte 2) Stammbaum der arischen Völker (m.), s. 186


 
Streszczenie


 Ksawery Chamiec

      Dr. Lubor Niederle. Lidstvo v dobe pøedhistorycke, s. 188


 
Z muzeów


 E. M.

      Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych, s. 222
 Wykaz muzeów archeologicznych obcych, s. 225
 Różne drobne wiadomości, s. 226
 Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie (em), .s 229
 Prawa i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (em), s. 231
 E. Verneau

      Teofil Chudzinski (wsp. pośm.), s. 232


 
Drobne wiadomości


 Niederle – A. Brückner – Zjazdy – Sbornik – Przy robotach ziemnych – Różne wykopaliska podał H. Łopaciński – Winiary, Br. Wojciechowski – Przedruki z gazet – Rośliny użyteczne z epoki kamienia gładzonego – Desiderata – Cmentarzysko pod Hallstatem (z tablicą), s. 233 – 243
 Nauka i uczeni u nas (I. Wł. Dawid), s. 243
 Bibliografia ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (1898 – 99), s. 247
 Echo ze zjazdu, s. 253
 Zjazd międzynarodowy antropologów i archeologów przed historycznych, s. 254
 Od Redakcyi, s. 255
Skorowidz analityczny treści tomu II, oraz spis autorów, s. 256

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę