Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom III (1901)

 

<<< powrót / backŚwiatowit, tom III (1901)
red. E. Majewski, Warszawa 1901
 
Spis rzeczy
 
Część pierwsza. Badania oryginalne


pdf icon large   Wandalin Szukiewicz, Poszukiwania archeologiczne w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska, s. 3


pdf icon large   Fr. Tarczyński, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 30


pdf icon large   Józef Kolski, Kamień z „wanienką” Matki Boskiej, s. 33-41


pdf icon large   Maryan Wawrzeniecki, Ślady przeddziejowe w mieście Rawie (gub. Piotrkowska) i najbliższej jego okolicy, s. 42


pdf icon large   Stanisław Jarocki, Kurhany i cmentarzyska w pow. Oszmiańskim, w gub. Wileńskiej, s. 46


pdf icon large   Dr. Leon Rutkowski, Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpskiego, s. 49-59

pdf icon large   Erazm Majewski, Zabytki przeddziejowe we wsi Janina w pow. Stopnickiem, s. 60-75


pdf icon large   S. J. Czarnowski, Jaskinia Borsucza nad rzeką Prądnikiem, s. 75-84


pdf icon large   Erazm Majewski, Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wiłkomierski), s. 85-89


pdf icon large   Jan Tur, Opis kości ludzkich z grobu w Koniuchach, s. 89-93


pdf icon large   Erazm Majewski, Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym, s 95-161
 


Korespondencya


pdf icon large   Fedorówka (Antoni Durzycki), s. 162


pdf icon large   Kurhany, stare śmietniska, oraz cmentarze w widłach Niemna i Hańczy (Wacław Sieroszewski), s. 163-164


pdf icon large   Wyjaśnienie (Maryan Wawrzeniecki), s. 164-165


pdf icon large   Wykopaliska w Kretkach (Zygmunt Gloger), s. 165-166


pdf icon large   Wykopalisko z epoki „la Tène” w Smardzewicach, pow. Opoczyńskim (Bronisław Aleksandrowicz), s. 166-168
 


Część druga. Przegląd archeologiczny


pdf icon large   Ludzkość w dobie przeddziejowej. Streszczenie dzieła Dr. Lubora Niederle’go p.t.: „Lidstvo v dobì pøedhistorické”, Ksaw. Chamiec, s. 171-199


pdf icon large   Pierwsze pojawienie się żelaza. Mowa prof. Oskara Monteliusa ze Sztokholmu, s. 200-204


pdf icon large   O ukazaniu się Słowian w Niemczech. Przekład mowy prof. Rudolfa Virchowa, wygłoszonej na 31-m zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r., s. 205-216


pdf icon large   Materyały do mapy archeologicznej, s. 217-219


 
Rozbiory i sprawozdania


pdf icon large   Montelius O., Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien (E. Majewski), s. 219-223


pdf icon large   Erckert von R., Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa von der ältesten Zeit bis auf Karl den Grossen (E. Majewski), s. 223-226


pdf icon large   Kuzniecow S. K., G. Ossowski. Esquisse biographique (20 novembre 1835 † 28 avril 1897) par Kouzniétsov (H. Ł.), s. 226-227


pdf icon large   „Gazeta Kaliska” r. 1900 (VIII) (M. R. Witanowski), s. 227-228


pdf icon large   Rzeczy archeologiczne w 25-ciu rocznikach „Tygodnika Piotrkowskiego” (1873 – 1898) (M. R. Witanowski), s. 228-229


 
Z muzeów


pdf icon large   pdf icon large   Dwa dokumenty, s. 229-232   


pdf icon large   Z powodu wykopalisk neolitycznych z ceramiką typu przedmiceńskiego, T. Wołkow., s. 233-237

pdf icon large   Ś.p. Franciszek Tarczyński (wspomnienie pośmiertne), s. 237-238


pdf icon large   pdf icon large   pdf icon large   Drobne wiadomości, s. 239-243


pdf icon large   Literatura ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (r. 1899 i 1900), s. 244-248


pdf icon large   Do Czytelników naszych, s. 248-250


pdf icon large   Skorowidz treści tomu III-go, s. 251-254

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę