Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom VI (1905)

<< powrót
Światowit - Tom VI (1905)
red. E. Majewski, Warszawa 1905
 
 
Spis rzeczy
 
Część pierwsza. Badania oryginalne


pdf icon large Aleksander Bydłowski,

      Mogiły w Nowosiółce w powiecie Lipowieckim gub. Kijowskiej. Z 8-ma rysunkami (Dokończenie), s. 1
pdf icon large Aleksander Bydłowski,

     Mogiły w Jackowicy w pow. Lipowieckim (5 tablic i 32 rys.), s. 8
pdf icon large Erazm Majewski,

     O kurhanach ze szkieletami barwionemi świata Nadczarnomorskiego, s. 31
pdf icon large Erazm Majewski,

     Czaszki z Jackowicy (okres Cymmeryjski), s. 73
pdf icon large H. Wiercieński,

     Groby kamienne ze szkieletami z epoki kamienia gładzonego, odkryte pod Nałęczowem w r. 1903. Z 24 rysunkami, s. 81
pdf icon large Erazm Majewski,

      Hipoteza Kossiny o germańskim pochodzeniu Indoeuropejczyków, a prawda w nauce. Studyum krytyczne:
 I. Wstęp i uwagi ogólne, s. 81
II. Streszczenie i krytyka, s 96


Korespondencya


pdf icon large Cmentarzysko w Poszuszwiu (Antoni Zaborski), s. 146
pdf icon large W sprawie poszukiwań starożytniczych i ochrony zabytków zamierzchłej przeszłości (Erazm Majewski), s. 148
pdf icon large Garnuszek z ozdobą sznurową falistą z Beszowy, s. 150
 


Część druga. Przegląd archeologiczny


pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym”, s. 153
 
Ruch naukowy
pdf icon large O rozsiedleniu przedhistorycznem Germanów w Niemczech. Streszczenie odczytu Gustawa Kossiny, s. 155
pdf icon large Słowiański Czarny bóg w Anglii (Edward Bogusławski), s. 160
pdf icon large Listy naukowe: I i II Rasa a naród. III Naród i cywilizacya (E. Majewski), s. 162


Z muzeów


pdf icon large O potrzebie muzeów naukowych (E. Majewski), s. 172
pdf icon large Zbiór przedhistoryczny (Objaśnienie do tablic XII, XIII i XIV), s. 179
pdf icon large Krótkie przepisy jak się obchodzić z przedmiotami, wydobytemi z ziemi, s. 180


Rozbiory i sprawozdania


pdf icon large Edward Bogusławski, Einführung in die Geschichte der Slaven, s. 182
pdf icon large Sophus Müller, Vei ag bygd i Brozealderen, s. 202
pdf icon large A. v. Török, Neue Untersuchungen über die Dolichokephalie, s. 202
pdf icon large A. Brückner, Mystificationen. I. Die Wahrheit über die Slavenapostel und ihr wirken. II. Künstliche Sagen. Die weise Libusza – ein Mann, s. 203
pdf icon large Książki nadesłane do redakcyi, s. 204

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę