Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom X (1912)

<< powrót
Światowit - Tom X (1912)
red. E. Majewski, Warszawa 1913
 
 
Spis rzeczy
 


Część pierwsza. Badania oryginalne


pdf icon large Stefan Krukowski, cmentarz grzebalny w Koziminach (w powiecie Płońskim), s. 1


pdf icon large Stanisław Lencewicz, Cmentarzyska grzebalne w pow. Płońskim, s. 9


pdf icon large Stanisław Lencewicz, Sprawozdanie z poszukiwań w Mnichu w powiecie Kutnowskim, s. 15


pdf icon large Stefan Krukowski, Kopiec w Lubiejewie (pow. Płocki), s. 21


pdf icon large Leon Kozłowski, Cmentarzysko ciałopalne w Iwanowicach na Górze Klin. (Pow. miechowski, g. Kielecka), s. 25


pdf icon large Erazm MajewskiDwa groby ze szkieletami skurczonemi w Beszowie i Dziesławicach w Stopnickiem, s. 49


pdf icon large Stanisław Lencewicz, Szkielety skurczone z grobów neolitycznych w Złotej pod Sandomierzem, s. 53


pdf icon large Józef Kostrzewski, Grób wojownika z epoki Cesarstwa Rzymskiego z Przygodzic, w pow. Ostrowskim (w Wielkoplsce), s. 65


 
Korespondencya i drobne wiadomości


pdf icon large H. Lopaciński, Kilka szczegółów o zabytkach archeologicznych na Kujawach, s. 75


pdf icon large Maryan Wawrzeniecki, Kamień z misą pod Grodziskiem, s. 78


pdf icon large Józef Jodkowski, Okolice Grodna pod względem archeologicznym. Notatki z wycieczek, odbytych w latach 1904 – 1910, s. 80


pdf icon large Erazm Majewski, Dwudziestolecie Muzeum starożytności przedhistorycznych, s. 89


pdf icon large E. Majewski, Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum (Skarbca) przedhistorycznego za rok 1912, s. 97


pdf icon large Stanisław Lencewicz, Nowe teorye pochodzenia człowieka, s. 103
 
 
 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę