Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XII (1924/1928)

<< powrót
Światowit - Tom XII (1924/1928)
red. W. Antoniewicz, Warszawa 1928
 
 
Spis treści


pdf icon large Od Redakcji, VII


pdf icon large Benedykt Dybowski, Wspomnienia biograficzne o archeologu i powstańcu polskim Mikołaju Witkowskim, s. 1


pdf icon large B. Dybowski, Przyczynek do badań antropologicznych, s. 5


pdf icon large B. Dybowski, Kilka uwag dotyczących stanowiska antropologji i jej przyszłej działalności, s. 11


pdf icon large Kazimierz Stołyhwo, Analiza typów antropologicznych, s. 17


pdf icon large Janina Sokołowska, Wczesnohistoryczne figury kamienne odkryte na ziemiach Polski, s. 113


pdf icon large Sprawy muzealne, s. 152


pdf icon large Prof. Er. Majewski o losach Swego Muzeum Archeologicznego, s. 152


pdf icon large Akt darowizny, s. 154


pdf icon large Zgon ś. p. prof. Er. Majewskiego, s. 157


pdf icon large Zapis ś. p. prof. Er. Majewskiego, s. 157


pdf icon large Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego, s. 158

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę