Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom XIII (1929)

<< powrót
Światowit - Tom XIII (1929)
red. W. Antoniewicz, Warszawa 1929
 
 
Spis treści


pdf icon large Od Redakcji, VII


pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Powstanie i losy Muzeum Archeologicznego Erazma Majewskiego, s. 1


pdf icon large Stołyhwowa Eugenja, Naczynia neolityczne z grobu skrzynkowego w Smoszewie w pow. płońskim, s. 20


pdf icon large Przeworski Stefan, Znalezisko kruhowickie. Najstarsze ślady handlu wschodniego na ziemiach polskich, s. 32


pdf icon large Krajewska Janina, Zabytki z cmentarzyska popielnicowego w Nietulisku Dużem w pow. opatowskim, s. 69


pdf icon large Antoniewiczowa Jadwiga, Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Nowodworach koło Warszawy, s. 95


pdf icon large Bieńkowski Piotr, O skarbie srebrnym z Choniakowa na Wołyniu, s. 149


pdf icon large Antoniewicz Wł., Zagadkowe amforki z Ukrainy, s. 182


pdf icon large Sprawy muzealne, s. 189


pdf icon large Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego T. N. W., s. 189


pdf icon large Zakład Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 190


pdf icon large Regulamin Redakcji „Światowita”, s. 193


Rozbiory i sprawozdania


pdf icon large E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Berlin 1929, s. 194

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę