Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Novae - rzymski obóz legionowy

W roku 2008 Ekspedycja IA UW zakończyła projekt „Principia (komendantura legionu)” i oddała stronie bułgarskiej centralną część obozu do konserwacji, która ma się rozpocząć w 2011 r. Zapewne pociągnie ona za sobą z naszej strony nadzór archeologiczno-konserwatorski nad pracami zmierzającymi do założenia parku archeologicznego. Od 2009 r. realizujemy projekt „Munitiones castrorum (Umocnienia obozu)” polegający głównie na dokumentacji przy użyciu nowego instrumentarium murów obronnych, wież, bram, ramp i rowów faz drewnianej (I w. n.e.) i  kamiennej zabudowy  (II – V w. n.e.), odsłoniętych przed ponad dwudziestu laty przez archeologów bułgarskich i częściowo też  polskich. Ważnym działaniem są pomiary mające na celu sporządzenie precyzyjnego planu odkrytej zabudowy całego obozu  i przestrzennego modelu rzeźby terenu (projekt: „Forma castrorum”), najpierw w stanie obecnym a później także w starożytności, z uwzględnieniem możliwie pełnego pejzażu archeologicznego najbliższej okolicy obozu.


Komputerowa rekonstrukcja części zabudowy rzymskiego obozu

Komputerowa rekonstrukcja części zabudowy rzymskiego obozu

Autor: J. Kaniszewski

Cyfrowy model obecnej rzeźby terenu najbliższej okolicy obozu

Cyfrowy model obecnej rzeźby terenu najbliższej okolicy obozu

Autor: P. Zakrzewski

Po północnej stronie obozu

Po północnej stronie obozu

Autor: T. Sarnowski

Umocnienia północnego boku obozu

Umocnienia północnego boku obozu

Autor: T. Sarnowski

Komputerowa rekonstrukcja budowli komendantury rzymskiego legionu

Komputerowa rekonstrukcja budowli komendantury rzymskiego legionu

Autor: J. Kaniszewski, T. Sarnowski

Marmurowy portret cesarza Karakalli z komendantury

Marmurowy portret cesarza Karakalli z komendantury

Autor: T. Biniewski

Gliniane flasze z komendantury

Gliniane flasze z komendantury

Autor: T. Sarnowski

Odlane w brązie przedstawienia ryb z komendantury

Odlane w brązie przedstawienia ryb z komendantury

Autor: T. Biniewski


Lampa gliniana

Lampa gliniana

Dzban znaleziony w piecu pn. intervallum, koniec V-VI w.

Dzban znaleziony w piecu pn. intervallum, koniec V-VI w.


Nasza baza

Nasza baza

Autor: Agnieszka Tomas

Ekipa z 2009  r.

Ekipa z 2009 r.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę