Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

1. Archeologia Dalekiego Wschodu


Do roku akademickiego 2015/2016 blok ten nosił nazwę: "Archeologia ogólna i Archeologia Dalekiego Wschodu"

Od roku akademickiego 2016/2017 nastąpi jego tematyczne ujednolicenie, wyrażone nową nazwą" "Archeologia Dalekiego Wschodu"

Stosowne zmiany w opisie zajęć i sylabusie są w przygotowaniu.

Natomiast pewne tematy z antropologii ogólnej będą wykładane przez prof. M. Ziółkowskiego  w formie odrębnych zajęć fakultatywnych/OGUNu (30 godzin) o nazwie: "Szaman, kapłan, Święty Król: wybrane zagadnienia z antropologii religii"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę