Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Pracownia Numizmatyczna

Oceny z egzaminu nr IV z dnia 21 maja 2018 r.  oraz propozycje końcowych ocen

z wykładu OG-UN  Antyczne Mass Media ...., są dostępne na dole strony

 

...................................................................

Dyżury semestr letni 2018:

poniedziałek 9.30-11.30 (sala 206)

środa 12.00-13.15 (pok. 320)

Renata Ciołek

Renata Ciołek

Kierownik Pracowni:

dr hab. RENATA CIOŁEK

także pracownik Zakładu Historii Kultury Materialnej Antyku

 

Adres Pracowni:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 pok. 3.20    tel. (22) 55 22 820

e-mail:

rciolek@hotmail.com lub   renataciolek@uw.edu.pl

..................................................................................................

Doktoranci:

Doktorantka Wydziału Historycznego UW

mgr I. Kowalczyk-Mizerakowska, otwarty przewód doktorski

..................................................................................................

Stażyści Pracowni Numizmatycznej:

- w roku akadem. 2009/2010 - Alicja Wrotek

- w roku akadem. 2010/2011 - Anna Mrowiec

- w roku akadem. 2012/2013 - Krzysztof Belicki

- w roku akadem. 2013/2014 - Paweł Grosicki

- w roku akadem. 2015/2016 - Marta Daniel

 

...................................................................................................


Grant Narodowego Centrum Nauki  nr 2012/05/B/HS3/03765

okres realizacji: 2013-01-29 - 2014-10-28


Sensacyjny skarb z Risan. Badania lat ciemnych w IliriiWypromowane prace licencjackie


Katalog publikacji numizmatycznych dostępnych w Pracowni (w trakcie uzupełniania)


 

DYDAKTYKA w roku akademickim 2017/2018:

tematyka wykładów i wymagania do egzaminów: USOS lub zakładka: Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

1. Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu - seminarium magisterskie/doktoranckie, 30/60 godz., pon. 8.00-9.30, s. 2.06

2Bałkany w starożytności  wykład monograficzny, 30 godz., pon. 9.45-11.15, s. 2.06

3. Antyczne mass media - symbolika na monetach  wykład ogólno-uniwersytecki, 60 godz., poniedziałek 11.30-13.00, s. 2.06

4. KOntakty Świata śródziemnomorskiego z Barbaricum - wykład ogólno-instytutowy, 60 godzin, środa 13.15-14.45, s. 2.06  


STUDENCKIE KOŁO NUMIZMATYCZNE UW

logo SKNNUW

logo SKNNUW

Autor: Marcin Jaworski

kontakt:  http://numizmatycy.wordpress.com


UWAGA: wyboldowane oceny będą oceną końcową z egzaminu pod warunkiem obecności na wykładzie 28.maja 

Egzamin   I;  II;  III; IV; (słownie PROPONOWANE oceny z egzaminu końcowego)

Anna Szolc 6! 6; 6; 6;…………………………………bdb+

Marta Pszczolińska 6! 6; 6; 6;…………………….bdb+

Rozalia Mazur 4+; 5+; 5; 6;……………………….bdb (nie ma Pani w USOSie)

Mateusz Szczepański 5+;4+; 5-; 6; …………bdb

Michał Kuźmiński 4+; 6; 6; 5+; ………………bdb

Paulina Sawicka 5+; 5+; 5+; 5+; ……………bdb+

Zofia Arcab 5+; 6; 5; 5+; ……………………….bdb+

Adam Woszczyk 5 –; 5+; 5; 5;………………..bdb

Agata Porczyk 5+; 5+; 5+;5;…………………..bdb+

Sara Kuchcińska 4; 5+; 6; 5;…………………..bdb

Adrianna Bojar 5-; 5+; 4+; 5; …………..……bdb

Emil Malewicz 5+; 5; 5+; 5; …………………..bdb+

Helena Czostek 5+, 3+; 5; 4+;………………..bdb / db+

Aleksandra Mroczek 5; 5; -; 4+;…………….brak jednej oceny

Dorota Kopeć 5; 5+; 5; 4+; ……………….….bdb

Julia Baranowska 3+; -; 5; 4;…………….….brak jednej oceny

Marek Sztyber 6!; 4+; 5; 4;……………….….bdb/db+

Kamil Majewski 5 –; 4; 4; 3+;………………….db

Michał Górzyński 4+; 5; 3+; 3;……………………(problem z obecnościami(?)

Seweryn Jarosz 5; 4; 4+; 3-;…………………..db

Piotr Morgiewicz -;-; -; 2;…………………………?

Michał Szłapa 2; 4+; 5; 2;………………………dost.

 

Mirella Burcewicz 4+; 5+;5+; -; ;……………….brak jednej oceny

Jan Luboradzki 5+; 5+; 4+; -;;………………….brak jednej oceny

 

 

 

 

Paweł Goleniak 3+;4; -; -;;…………………………….brak co najmniej dwóch ocen

Aleksander Gałazka 3 –; 3---! -; -; ;……………….brak co najmniej dwóch ocen

Małgorzata Bielecka 5+; 3+; -; -; …………………..brak co najmniej dwóch ocen

Julia Ziajko  -;5-; -; -; …………………………………..brak co najmniej 3 ocen

Ewa Zazjan 3; -; -; -;

Krzysztof Baniak   -;  -; -; -;

Patrycja Budner -; -; -; -;

Krzysztof Duszewicz -;-; -; -;

Ludwika Grabowska -;-; -; -;

Karolina Kaliszewska -;-; -; -;

Łukasz Krześniak -;-; -; -;

Alicja Lech -;-; -; -;

Marianna Marciniak -;-; -; -;

Tomasz Mirgos -;-; -; -;

Wiktoria Mizerakowska -;-; -; -;

Sylwia Modlińska -;-; -; -; -;

Michał Rejmer -;-; -; -;

 

 

 

 


KONTAKTY ŚWIATA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO Z BARBARICUM 

wykład OGólno-INstytutowy / 60 godz.

        13.12. ; 28.02; 18.04; 16.05

Joanna Jastrzębska 5; 6; 6; 6; bdb +

Michał Kuźmiński 5+; 5; 6; 6; bdb+

Anna Giedrojć 6; 5+; 4+; 6; bdb+

Eleonora Pawlikowska 5+; 5; 6; 6; bdb+

Karolina Kruszewska 5; -; -; 6; za mało ocen

Emil Malewicz 5; 4+; 5+; 5+;bdb

Marta Kowalska 5; 5;5; 5; bdb

Andrzej Szotek 3+; 6; 5; 5; bdb

Aleksander Karolczak 4+; 6; 4; 5; bdb

Zuzanna Żebrowska 6;6; 5+; -; 

Michał Nagrodzki 4; 5; 4+; 4+; 

Cezary Więckowski 4+; 4; 4; 4+; db+

Joanna Malinowska 5; 5; -; 4; za mało ocen

Alicja Trusewicz 5 ; 5; 5; 4; bdb

Olha Chirvo 5; 5; 5;4; bdb

Michał Janusz 5; 4+; 6; 3+; bdb / db+

Michał Trela 4+;3; 5; 4; db

Patrycja Ciesielska 3; 3; -; -; za mało ocen

Paulina Rosa 4; 4; -; -; za mało ocen

Krzysztof Cetwiński 5; 6; -; -; za mało ocen

Patrycja Ronkowska 4; 5+; -; -; za mało ocen

 

Mateusz Zając 6; -; -; -;

Jolanta Walesiak 4+; -; -; -;

Hubert Dziewiczkiewicz -; -; -;-;

Andżelika Mulczyńska -; ; -; -; -;

Karolina Rataj -; ; -; -; -;

Łukasz Wójcik -; -; -; -;

Tomasz Zwoliński -; -; -;-;

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę