Pracownia Numizmatyczna

Oceny z egzaminu nr II z dnia 15 stycznia 2018 r. z wykładu OG-UN Antyczne Mass-Media są już dostępne na dole strony

 

...................................................................

Dyżury semestr zimowy 2017/2018:

środa 11.00-13.00

środa 14.45-15.30

Renata Ciołek

Renata Ciołek

Kierownik Pracowni:

dr hab. RENATA CIOŁEK

także pracownik Zakładu Historii Kultury Materialnej Antyku

 

Adres Pracowni:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 pok. 3.20    tel. (22) 55 22 820

e-mail:

rciolek@hotmail.com lub   renataciolek@uw.edu.pl

..................................................................................................

Doktoranci:

Doktorantka Wydziału Historycznego UW

mgr I. Kowalczyk-Mizerakowska, otwarty przewód doktorski

..................................................................................................

Stażyści Pracowni Numizmatycznej:

- w roku akadem. 2009/2010 - Alicja Wrotek

- w roku akadem. 2010/2011 - Anna Mrowiec

- w roku akadem. 2012/2013 - Krzysztof Belicki

- w roku akadem. 2013/2014 - Paweł Grosicki

- w roku akadem. 2015/2016 - Marta Daniel

 

...................................................................................................


Grant Narodowego Centrum Nauki  nr 2012/05/B/HS3/03765

okres realizacji: 2013-01-29 - 2014-10-28


Sensacyjny skarb z Risan. Badania lat ciemnych w IliriiWypromowane prace licencjackie


Katalog publikacji numizmatycznych dostępnych w Pracowni (w trakcie uzupełniania)


 

DYDAKTYKA w roku akademickim 2017/2018:

tematyka wykładów i wymagania do egzaminów: USOS lub zakładka: Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

1. Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu - seminarium magisterskie/doktoranckie, 30/60 godz., pon. 8.00-9.30, s. 2.06

2Bałkany w starożytności  wykład monograficzny, 30 godz., pon. 9.45-11.15, s. 2.06

3. Antyczne mass media - symbolika na monetach  wykład ogólno-uniwersytecki, 60 godz., poniedziałek 11.30-13.00, s. 2.06

4. KOntakty Świata śródziemnomorskiego z Barbaricum - wykład ogólno-instytutowy, 60 godzin, środa 13.15-14.45, s. 2.06  


STUDENCKIE KOŁO NUMIZMATYCZNE UW

logo SKNNUW

logo SKNNUW

Autor: Marcin Jaworski

kontakt:  http://numizmatycy.wordpress.com


ANTYCZNE MASS MEDIA - Wykład OGÓLNO-UNIWERSYTECKI / 60 godz.

Egzamin   I;  II; 

Anna Szolc 6! 6;

Marta Pszczolińska 6! 6;

Michał Kuźmiński 4+; 6;

Zofia Arcab 5+; 6;

Agata Porczyk 5+; 5+;

Sara Kuchcińska 4; 5+;

Adrianna Bojar 5-; 5+;

Jan Luboradzki 5+; 5+;

Rozalia Mazur 4+; 5+;

Dorota Kopeć 5; 5+;

Paulina Sawicka 5+; 5+;

Adam Woszczyk 5 –; 5+;

Emil Malewicz 5+; 5;

Michał Górzyński 4+; 5;

Aleksandra Mroczek 5; 5;

Mateusz Szczepański 5+;4+;

Michał Szłapa 2; 4+;

Marek Sztyber 6!; 4+;

Seweryn Jarosz 5; 4;

Paweł Goleniak 3+;4;

Kamil Majewski 5 –; 4;

Helena Czostek 5+, 3+;

Aleksander Gałazka 3 –; 3---!

 

 

Małgorzata Bielecka 5+; -;

Mirella Burcewicz 4+; -;

Julia Baranowska 3+; -;

Ewa Zazjan 3; -;

Krzysztof Baniak   -;  -;

Patrycja Budner -; -;

Krzysztof Duszewicz -;-;

Ludwika Grabowska -;-;

Karolina Kaliszewska -;-;

Łukasz Krześniak -;-;

Alicja Lech -;-;

Marianna Marciniak -;-;

Tomasz Mirgos -;-;

Wiktoria Mizerakowska -;-;

Sylwia Modlińska -;-;

Piotr Morgiewicz -;-;

Michał Rejmer -;-;

Julia Ziajko  -;-;

 


KONTAKTY ŚWIATA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO Z BARBARICUM 

wykład OGólno-INstytutowy / 60 godz.

                    13.12. 

 Mateusz Zając 6

Anna Giedrojć 6

Zuzanna Żebrowska 6

Michał Kuźmiński 5+

Eleonora Pawlikowska 5+

Emil Malewicz 5

Karolina Kruszewska 5

Marta Kowalska 5

Joanna Jastrzębska 5

Alicja Trusewicz 5

Krzysztof Cetwiński 5

Olha Chirvo 5

Joanna Malinowska 5

Michał Janusz 5

Michał Trela 4+

Aleksander Karolczak 4+

Jolanta Walesiak 4+

Cezary Więckowski 4+

Paulina Rosa 4

Michał Nagrodzki 4

Patrycja Ronikowska 4

Andrzej Szotek 3+

Patrycja Ciesielska 3

Hubert Dziewiczkiewicz -;

Andżelika Mulczyńska -;

Karolina Rataj -;

Łukasz Wójcik -;

Tomasz Zwoliński -;

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE