Archeologia Północnego Wybrzeża Peru


Prowadzący: Dr Miłosz Giersz 


ARCHEOLOGIA PÓŁNOCNEGO WYBRZEŻA PERU

 

Zajęcia poruszają problematykę dawnych kultur i cywilizacji Północnego Wybrzeża Peru. Uczestnicy kursu zgłębiać będą wiedzę na temat rozwoju przedhiszpańskich społeczności złożonych, w oparciu o źródła archeologiczne, antropologiczne i etnohistoryczne. Główne zagadnienia przedstawiane będą w kolejności chronologicznej, począwszy od najwcześniejszych śladów bytności ludzkiej w tej części Ameryki Południowej, a skończywszy na szczegółowej dyskusji dotyczącej wcielenia Północnego Wybrzeża Peru w skład Imperium Inków. Wśród tematów zajęć znajdą się również aspekty związane między innymi z indiańskim światopoglądem, wierzeniami religijnymi, praktykami grzebalnymi i składaniem ofiar ludzkich, czy prowadzeniem wojen i powstawaniem imperiów andyjskich. Z uwagi na fakt, iż podstawowym źródłem poznania pradziejów Północnego Wybrzeża Peru są pozostałości kultury materialnej, duża część kursu poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym sztuki, ikonografii, architektury, osadnictwa, pochówków, garncarstwa i tkactwa oraz innym materialnym przejawom bytności ludzkiej, pochodzącym z czasów prekolumbijskich. Szczególny nacisk położony będzie na konfrontację wyników najnowszych badań archeologicznych z tradycyjnymi interpretacjami i utartymi poglądami na temat organizacji społecznej, politycznej oraz ideologii i ekonomii pradziejowych kultur obszaru Środkowoandyjskiego.

 

 

ARCHAEOLOGY OF THE NORTH COAST OF PERU

 

This course examines the ancient cultures and civilizations of the North Coast of Peru. Students will study the evolutionary development of the complex pre-Columbian societies employing the archaeological, anthropological and ethnohistorical records. The course will be covered chronologically, beginning with the first inhabitants of the studied region, and will end with a detailed discussion of the Inka, one of the worldp;rsquo;s greatest empires. Within this chronological framework, topics to be covered include Andean worldview and religion, mortuary ritual including human sacrifice, art and architecture, warfare and imperial strategies. Since our primary source of information is martial remains we spend much of our time examining art, iconography, architecture, settlement and burial patterns, textiles, pottery, and other artifacts produced and left behind by the ancient peoples. Lectures and readings emphasize current research and discoveries, in contrast to more traditional interpretations, to describe the social, political, ideological and economic organization of major Pre-Columbian cultures, while examining the processes involved in their change, development and adaptation though time. The course is organized in terms of topics, each of which asks central questions, explores particular issues, and has specific readings assigned. 

Więcej o zajęciach, w tym literatura i materiały do pobrania znajdują się na prywatnej stronie wykładowcy:

http://www.andeanarchaeology.com/home/For_students.html


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE