Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Odpłatność

Całkowite czesne wynosi 3000 zł (możliwa płatność 2 ratach semestralnych).

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę